Orginal - Rød
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

Endringer i NTL NAV!

Nytt år og nye muligheter. Også for frikjøpte tillitsvalgte i NTL NAV. Det har skjedd flere endringer hvor noen har gått ut, andre har fått nye roller og vi har fått nye krefter inn i landsforeninga som skal styrke NTL NAV i et viktig år med vervekampanje, representantskapsmøte i april og ikke minst et særdeles viktig lønnsoppgjør. 

Før jul ble kasserer Ida Birgitte Skogland valgt inn som forbundssekretær i NTL i et vikariat. Hun har gått av som kasserer og etatstillitsvalgt i NTL NAV og begynte i sitt nye verv for fullt 15. januar. Tarjei Aamot Haga er valgt som ny kasserer og startet 1. januar i denne rollen. I perioden frem til representantskapsmøte vil sekretærrollen stå åpen. Oppgavene til sekretærrollen fordeles blant de øvrige etatstillitsvalgte frem til representantskapsmøtet. 

Grunnet et nytt fravær på forbundskontoret dukket det opp behov for å styrke forbundet denne våren i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i staten. Vår etatstillitsvalgt Lillian Skrede har derfor blitt engasjert i et vikariat frem til 30. juni som forbundssekretær. Lillian har derfor nå permisjon fra sitt verv som etatstillitsvalgt. 

På styremøtet 15. januar ble det derfor supplert to nye etatstillitsvalgte inn i NTL NAV. Bjarki Steinarsson fra NTL NAV Innlandet og Vegard Opedal fra NTL NAV Vestland ble valgt inn som nye etatstillitsvalgte frem til representantskapsmøte i april. Der vil alle som har sentrale verv i NTL NAV være på valg.

Leder av gruppe egen organisasjon Martin Kvalvik, ble også valgt som ny verveansvarlig etter Lillian på styremøtet 15. januar. 

Vi ønsker de nye etatstillitsvalgte velkommen til NTL NAV! Har du lyst til å lese mer om Bjarki og Vegard så er det en presentasjon av dem sammen med de andre i styret på forsiden av ntlnav.no.

Vi ønsker også masse lykke til i nye roller for Ida og Lillian på forbundskontoret!

Tema
NTLs organisasjon