Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

NTLs organisasjon

Publisert: 23.11.2023

NTLs strategiplan

NTLs strategiplan viser hvilke prioriteringer NTL har for året og hvordan de ulike leddene og nivåene i organisasjonen skal jobbe for å nå dem.

Forbundslederspalte

Publisert: 13.11.2023

Internasjonal solidaritet i ei krevende tid

Gode NTLere, jeg skriver denne månedens spalte fylt av bekymring, håpløshet og sinne. I mange uker har vi sett grusomme nyheter fra Israel og fra Palestina. Tusenvis av sivile er drept, veldig mange av dem er barn. 

LOfavør

Publisert: 02.11.2023

Lurer du på noe om advokatforsikringen?

NTL har innført LOfavør Advokatforsikring som en kollektiv medlemsfordel. Lurer du på noe om innføringen av forsikringsordningen kan du lese mer i denne saken.

Beredskap

Publisert: 23.10.2023

- Frykter liv skal gå tapt

Avinor har ikke eget brannpersonell som kan gjennomføre røykdykk eller gå inn i fly med svak sikt. – Jeg frykter liv skal gå tapt, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten.

Internasjonalt

Publisert: 18.10.2023

Internasjonal solidaritet i en krisetid

"People over profit” var tema for Public Services International (PSI)-kongressen i Genève 14. – 18. oktober 2023. Her var NTL sammen med fagforeningskamerater fra 154 land og 700 fagforeninger for offentlig ansatte, som til sammen representerer mer enn 30 millioner arbeidere. Sammen vedtok kongressdelegatene nytt handlingsprogram for PSI og resolusjoner på viktige tema.

Internasjonalt

Publisert: 16.10.2023

Les Kjersti Barsoks innlegg på PSI-kongressen

NTL-leder Kjersti Barsok satte i sitt innlegg til PSI-kongressen fokus på offentlig sektors rolle i totalberedskapen i samfunnet og viste hvorfor markedsutsetting, profittmotiv og komplekse styringskjeder svekker beredskapen. Les hele innlegget her!

NTL Ung

Publisert: 14.10.2023

Nå må det ryddes opp i menneskerettighetsbruddet!

Det er nå over to år siden Høyesterett enstemmig slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen var i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. 

Statsbudsjettet

Publisert: 06.10.2023

Statsbudsjett 2024: Tydeligere prioriteringer, men nødvendig med mer omfordeling

Statsbudsjettforslaget legges fram i ei krevende tid hvor dyrtida påvirker hverdagen til de aller fleste av oss.

Publisert: 19.09.2023

NTL Ung søker nye studentsekretærer!

Er du en student som vil ha en meningsfull og sosial jobb for fagbevegelsen ved siden av studiene? NTL Ung skal snart velge studentsekretærer for Trondheim og Oslo, og du kan stille!

Lønnsoppgjør

Publisert: 15.09.2023

LO Stats tariffkonferanser 2024

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

Valg

Publisert: 29.08.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

Publisert: 25.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

Publisert: 01.07.2023

Kronikk: Skeives kamp er arbeiderbevegelsens kamp!

John Magne Tangen

 

De siste ukene har mange av oss på et eller annet vis deltatt i Pride. Enten det er ved å delta på ulike Pride-arrangementer, hengt opp Prideflagg hjemme, eller satt på Pridefilter på profilbildet vårt i sosiale medier. Mange gleder seg til paraden i Oslo i dag.

Publisert: 30.06.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

Publisert: 27.06.2023

Pause i forhandlingene om særaldersgrenser

Partene i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser har tatt pause til over sommeren.

Lønnsoppgjør

Publisert: 26.06.2023

HUK-oppgjøret 2023

Årets oppgjør på Virke HUK (helse-, undervisning- og kultur-) området ble ferdig mandag 19. juni.

Publisert: 23.06.2023

Extreme makeover - NTL Ung edition!

Gjennom denne vinteren har NTL Ung arbeidet med å fornye vår profil og logo. Målet med den nye logoen og profilen er ønsket om å treffe målgruppen bedre og ha et mer moderne og gjennomført uttrykk. NTL Ung er en profesjonell fagforening for unge arbeidstakere og studenter, som har plass til alle!

NTLs organisasjon

Publisert: 22.06.2023

NTL-dagene 2023

Bli med på å synliggjøre NTL på arbeidsplassen med stand, seminar, frokost- eller lunsjmøte eller ved å gjøre noe sosialt under NTL-dagene 28. august til 8. september. Vi oppfordrer organisasjonsleddene til å bruke dagene til verving og oppfordre medlemmene til å bruke stemmeretten sin ved høstens valg.

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.05.2023

LO gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser

Fram til 1. juli skal det forhandles om pensjonsordning. Hvilke yrkesgrupper som i framtiden skal ha mulighet til særaldersgrenser skal avtales senere. Forhandlingene om særaldersgrenser er en sluttføring av pensjonsreformen.

- For LO er det viktig å bli enige om en ordning hvor ansatte gis en reell mulighet til å gå av på særaldersgrensen, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO og forhandlingsleder.

NTL Ung politisk plattform

Publisert: 16.05.2023

Handlingsplan 2023-2024

NTL Ung skal organisere, aktivisere og skolere flere unge arbeidstakere og studenter. I tillegg skal NTL Ung jobbe for politisk gjennomslag. Handlingsplanen definerer målene for NTL Ungs arbeid for perioden.

Last inn neste 20