Hjemmekontor

Pandemien har aktualisert problemstillingene knyttet til hjemmekontor. NTL mener det er viktig å klargjøre arbeidsgivers ansvar på hjemmekontoret. Vi trenger strengere statlig reglement for reguleringen av bruken av hjemmekontor, og arbeidsgiver bør kompensere ansatte som sitter hjemme.

Forskriften som regulerer hjemmekontor i for statsansatte er fra 2002. Pandemien har aktualisert en rekke problemstillinger som trenger bedre regulering, blant annet forsikringsordninger mot arbeidsulykker.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag til ny forskrift på høring. NTL mener arbeidsgivers ansvar må konkretiseres ytterligere for å hindre at arbeidsgivere kan spekulere i bruk av hjemmekontor for å spare penger i tiden etter pandemien. Les mer om NTLs respons på forslaget til ny forskrift og NTLs høringssvar om forskriften

Et av problemene med forskriften er at ordninger som opprinnelig kun var ment for enkelte bransjer nå blir brukt på hele arbeidslivet. Forbundssekretær i NTL Guro Vadstein kaller det et stort, uforsvarlig eksperiment i et intervju med frifagbevegelse.no.

Last ned: Presentasjon om problemstillinger knyttet til hjemmekontor fra NTLs nettverkssamling for ledere i foreninger og landsforeninger 20. mai 2021 (krever at du logger inn)

Da pandemien rammet landet ble store deler av forvaltningen flyttet på hjemmekontor, og departementet innførte en midlertidig arbeidstidsavtale i staten som gjelder under pandemien.

Snart er det forhåpentligvis anledning til å reversere alt dette, og Arbeidstilsynet har gitt råd om å planlegge tilbakeføring og hva som er arbeidsgivers ansvar i denne forbindelsen.

Se også: Om hjemmekontor og avtaler med arbeidsgiver

Se også: NTLs samleside om koronapandemien, permitteringsregler og andre tilpasninger.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?