john-leirvaag.jpg

Løsning i tariffoppgjøret i staten

Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag en skisse fra Riksmekleren. Forslaget sikrer alle statsansatte et generelt lønnstillegg og fjerning av de to laveste alternativene i lønnsrammene.

John Leirvaag

Medlemmer i LO Stat har sagt ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor

- Vi er nå glade for at et klart flertall av medlemmene har gitt sin tilslutning til den nye pensjonsordningen, og dermed følger den enstemmige anbefalingen fra LO Stats forhandlingsutvalg sier NTL-leder John Leirvaag.

fbwordlehovedtariffoppgjør.png

Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det omfatter dermed både justering av lønn og forhandlinger om det øvrige innholdet i tariffavtalen. NTL har medlemmer i flere tariffområder; Staten, Spekter, Virke og NHO/Abelia.

 

Bli medlem

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Meklingen fortsetter

10:40: Meklingen i statsoppgjøret fortsetter. Det betyr at medlemmer som er tatt ut i en eventuell konflikt, skal gå på jobb som vanlig, inntil annen beskjed blir gitt. Vi kommer tilbake med mer info så snart det kommer en avklaring.

rettferdiglønn_fbformat.png

Tariffkonferansen for tillitsvalgte i staten med arbeidssted i Oslo

I anledning hovedtariffoppgjøret i staten 2018 inviterer NTL i samarbeid med LO Stat i Oslo og Akershus til tariffkonferanse 24. mai kl 12-15 i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets Plass 1. Tema på konferansen vil være årets tariffoppgjør.

Kurs

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI

Bli med på gode kurs på Sørmarka. På kurset lov og rett blir du kjent med arbeidslivets lover og avtaler. Fordeling og belønningskurset er for deg som skal være med på lokale lønnforhandlinger, og på retorikk-kurset blir du god til å formidle og å overbevise. I tillegg kan du "Bli kjent med NTL" som er NTL-skolens trinn 1 kurs. 

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Omstilling koster – på tide å betale!

- Nok en gang ser vi at regjeringen hverken er opptatt av en forsvarlig forvaltning eller å ivareta de som skal gjøre jobben, sier Kjersti Barsok 1. nestleder i NTL i anledning revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har gjennom ABE-reformen og andre vedtak og forslag sørget for at store deler av staten er under kontinuerlig omstilling. Omorganisering og nedbemanning medfører betydelige omkostninger for virksomhetene både i form av ressursbruk og usikkerhet knyttet til de ansattes arbeidsforhold.

joinus.jpg

Offentlige ansattes fagforeninger tar EU-kommisjonen til retten

Den europeiske sammenslutningen for offentlig ansattes fagorganiserte (European Federation of Public Service Unions, EPSU) stevner EU-kommisjonen til EU-domstolen fordi Kommisjonen ikke vil gi nesten 10 millioner statsansatte i EU-landene samme rett til informasjon og konsultasjon som andre yrkesgrupper. 

fredrik-f.jpg

Løsning i NRK-meklingen for LO Stat

LO Stat og Spekter kom til enighet i NRK-meklingen etter en lang meklingsnatt og morgen. 
- Dette er et akseptabelt resultat for NTLs medlemmer. Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav, særlig et godt generelt tillegg og ulempetillegg. sier Fredrik Oftebro, 2. nestleder i NTL.