Vi er et av de største fagforbundene i LO med over 50.000 medlemmer.

Vi organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, studenter og lærlinger. Er du under 35 år har vi tilbudet NTL Ung.

Dette får du

Dette jobber vi med nå

Fokusområder i januar

Hva skjer

Aktuelt

NTLs organisasjon

Publisert: 12.01.2022

Send inn forslag til landsmøtet

Foreninger, landsforeninger, avdelinger, NTL Ung, landsstyret og forbundsstyret har etter vedtektenes § 10.3 rett til å sette fram forslag for landsmøtet. Avdelinger skal sende sine forslag til landsforeningen sin, mens foreninger og landsforeninger kan sende rett til forbundet med et eget digitalt forslagsskjema.

Lønnsoppgjør

Publisert: 10.01.2022

Strømprisene vil bli tema i tariffoppgjøret

NTL-lederen mener dagens strømpriser viser at det er behov for tiltak på både kort og lang sikt. Vi er glade for at regjeringen har iverksatt kortsiktige løsninger både for de mest utsatte og for det bredere laget av innbyggere, men mener vi på lengre sikt må sikre mer stabilitet i energiforsyningen i Norge.

NTLs organisasjon

Publisert: 03.01.2022

NTLs strategiplan 2022

NTL har en strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere tiltak og aktiviteter som kan bidra til NTLs arbeid. Planen ble vedtatt av NTLs landsstyre i oktober.

Medbestemmelse

Publisert: 09.12.2021

Tvist om medbestemmelse i NAV opp for Arbeidsretten

En tvist om forståelsen av tilpasningsavtalen i NAV skal opp i Arbeidsretten 14.-16. desember etter at partene i NAV Troms og NAV Finnmark gikk inn for å redusere antall arenaer for medbestemmelse etter sammenslåingen i 2020. Det er kun partene på virksomhetsnivå som kan inngå tilpasningsavtaler, og NTL mener derfor dette er tariffstridig. Ingen kan organisere seg bort fra medbestemmelse i staten.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?