Engasjer deg i oppgjøret!

Her kan du se hvordan du kan engasjere deg i tariffoppgjøret og påvirke utfallet. Helt fra medlemsmøter med kravutforming via forhandlinger, uravstemninger og streik om nødvendig kan du påvirke. Husk: Det er er ditt tariffoppgjør!

Sentrale forhandlinger

Lokale forhandlinger

Megling og streik