Orginal - Rød
Foto
Ukjent

NTL Finanstilsynet - studietur

Kurs med NTL Finanstilsynet i Madrid.

Temaer på kurset var blant annet hovedavtalen, hovedtariffavtalen, organisasjonskunnskap og pensjon. Landsforeningens leder Bjørn Halvorsen var med på turen.

Tema