Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL Sentralforvaltningen

Vervekampanje, desember: Marita Frost, NTL Flyktninghjelpen

Vi vil gratulere Marita Frost fra NTL Flykningehjelpen som vinner av desember måneds vervekampanje. Her får hun overrakt en NTL termoskopp som takk for innsatsen.

Vi vil rette en stor takk til alle våre dedikerte ververe for deres innsats gjennom 2023, som har resultert i imponerende vervetall. Selv om de offisielle tallene for året ennå ikke er klare, er vi glade for å informere at vi har overgått målet vårt om å verve mer enn 250 nye yrkesaktive medlemmer. Dette resultatet er et sterkt vitnesbyrd om fellesskapet og engasjementet blant våre medlemmer for å styrke fagforeningen og kjempe for våre felles interesser. Tusen takk for deres viktige bidrag til vårt voksende fellesskap.

17.01.2024

Vervekampanje, desember: Marita Frost, NTL Flyktninghjelpen

Vi vil gratulere Marita Frost fra NTL Flykningehjelpen som vinner av desember måneds vervekampanje. Her får hun overrakt en NTL termoskopp som takk for innsatsen.

Vi vil rette en stor takk til alle våre dedikerte ververe for deres innsats gjennom 2023, som har resultert i imponerende vervetall. Selv om de offisielle tallene for året ennå ikke er klare, er vi glade for å informere at vi har overgått målet vårt om å verve mer enn 250 nye yrkesaktive medlemmer. Dette resultatet er et sterkt vitnesbyrd om fellesskapet og engasjementet blant våre medlemmer for å styrke fagforeningen og kjempe for våre felles interesser. Tusen takk for deres viktige bidrag til vårt voksende fellesskap.

17.01.2024

Vervekampanje - november: Kari Solaas Paulsen, NTL Statisktisk Sentralbyrå Oslo

Månedens vinner av vervekamanjen for november ble Kari Solaas Paulsen. Hun får her overrekt premien, en NTL termoskopp, fra styreleder Dag Roll-Hansen.

Vi vil minne om vervekampanje i overgangsvinduet. Det blir en pengepremie til de to avdelingene med flest vervinger i antall og i prosent, i tillegg blir det trekt en tilfeldig verver som vinner en elsykkel.

18.12.2023

Vervekampanje - november: Kari Solaas Paulsen, NTL Statisktisk Sentralbyrå Oslo

Månedens vinner av vervekamanjen for november ble Kari Solaas Paulsen. Hun får her overrekt premien, en NTL termoskopp, fra styreleder Dag Roll-Hansen.

Vi vil minne om vervekampanje i overgangsvinduet. Det blir en pengepremie til de to avdelingene med flest vervinger i antall og i prosent, i tillegg blir det trekt en tilfeldig verver som vinner en elsykkel.

18.12.2023

Tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte

Vi er i 2023, men likevel må det fortsatt av og til settes makt bak krav om grunnleggende ting i arbeidslivet, som tariffavtaler og rettferdige pensjonsordninger. NTL Sentralforvaltningens styre vedtok i møte forrige uke tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte:
 

09.03.2023

Tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte

Vi er i 2023, men likevel må det fortsatt av og til settes makt bak krav om grunnleggende ting i arbeidslivet, som tariffavtaler og rettferdige pensjonsordninger. NTL Sentralforvaltningens styre vedtok i møte forrige uke tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte:
 

09.03.2023

Nå får du en ny medlemsfordel i NTL

Landsmøtet i Norsk Tjenestemannslag vedtok 10. november 2022 å innføre LOfavør Advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel. 
 

09.03.2023

Nå får du en ny medlemsfordel i NTL

Landsmøtet i Norsk Tjenestemannslag vedtok 10. november 2022 å innføre LOfavør Advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel. 
 

09.03.2023

Hva skjer i NTL Sentralforvaltningen?

Lokale lønnsforhandlinger

19.08.2024

19.08.2024 - 20.08.2024

Oslo

Kurs for nye tillitsvalgte

28.08.2024

28.08.2024

Teams

Hva skjer i NTL?

Forhandlinger i Virke HUK

17.06.2024

17.06.2024 09:00 - 19.06.2024 23:00

Hos Virke

Webinar: Medlemsnett grunnkurs

19.06.2024

19.06.2024 14:00

Teams

Webinar: Medlemsnett grunnkurs

19.06.2024

19.06.2024 14:00

Teams

Tariffkonferanse i Virke HUK-området

20.06.2024

20.06.2024 09:00

Teams

Månedens verver - februar

Styret vårt

Leder

Bjørn Halvorsen

Nestleder

Sissel Norder

Kasserer

Geir Senum

Sekretær

Marius Helgå

Sekretær

Elena Bogen Slydal

Ungdomskontakt

Linda Yvonne Engelstad

Styremedlem

Arnhild Torsteinsen

Styremedlem

Lars Tallberg

Styremedlem

Nenad Grujic

Styremedlem

Wenche Nilsen

Styremedlem

Nina Herland

Varamedlem

Ashna Kaka Sablagi

Varamedlem

Marius Ringsrud

Varamedlem

Kjetil Mathisen

Varamedlem

Tonje Polden Steinsland

Varamedlem

Nicholas Wilkinson

Våre avdelinger

NTL Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bjørn Dølvik

NTL Arbeidsmiljøsenteret

Kari Witsø

NTL Arkivverket

Torun Tollan

NTL Barne- og familiedepartementet

Petter Kristiansen Arnesen

NTL Barneverns- og helsenemnda

Sakina Bougato

NTL Brønnøysundregistrene

NTL Bufdir og Bufetat

Ann Kristin Granli Engler

NTL Design og Arkitektur Norge DOGA

Matti Lucie Arentz

NTL Digitaliseringsdirektoratet

Mari Forberg Jøndahl

NTL Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Trine Martinussen

NTL Domstolene

Wenche Nilsen

NTL DSS

Lars Tallberg

NTL Elbilforeningen

Vidar Hovland

NTL Energidepartementet

Kaja Mathisen

NTL Finansdepartementet

Eivind Breidlid

NTL Finanstilsynet

Inga Baadshaug Eide

NTL Flyktninghjelpen

Benedicte Bakkeskau

NTL FN-sambandet

Jonas Skullerud Iversen

NTL Forbrukerrådet

Maren Van Buren Struksnæs

NTL Forsvarsdepartementet

Tor Hernes

NTL Havforskningsinstituttet Hovedkontor

Helene Pedersen

NTL Helse- og omsorgsdepartementet

Eva Sørensen

NTL Helsedirektoratet

Hannah Bergh-Johnsen

NTL Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Einar Michael Hay-Hansson

NTL Integrerings- og mangfoldsdir.

Ashna Kaka Sablagi

NTL Justervesenet

Marit Sandås

NTL Justis- og beredskapsdepartementet

May-Kristin Ensrud

NTL Kirkens Nødhjelp

Alexandra Tsiolas

NTL Klima- og miljødepartementet

Marius Ringsrud

NTL Kommunal- og distriksdepartementet

Ernst Nesdal

NTL Konkurransetilsynet

Alf Jarle Albertsen

NTL Kultur- og likestillingsdepartementet

Siriann Bekeng

NTL Kulturdirektoratet

Martine Engebretsen Li

NTL Kunnskapsdepartementet

Anne Kristine Larsen

NTL Landbruks- og matdepartementet

Guro Bolstad

NTL Landbruksdirektoratet

Mikael Anton Meland Leksen

NTL Likestillings- og diskrim.omb (LDO)

Ingeborg Aasness Fjeldstad

NTL Lotteri- og stiftelsestilsynet

Justin Mulindabigwi

NTL Luftfartstilsynet

Arild Mortensen

NTL Miljødirektoratet

Sjur Andersen

NTL Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Terje Dyvold

NTL Nasjonale biblioteker

Erlend Ra

NTL Nasjonalt folkehelseinstitutt

Marc Gayorfar

NTL Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Frøydis Maurtvedt

NTL NORAD

Sigurd Kihl

NTL Norges Handikapforbund

Tina Marita Rønning

NTL Norges KFUK-KFUM

Alice Jeanette Vatnehol

NTL Norges Naturvernforbund

Tor Bjarne Christensen

NTL Norsk Helsenett

Michal Cermak

NTL Norsk nukleær dekommisjonering

Even Torp

NTL Norsk pasientskadeerstatning

Andre Schrøder

NTL Norsk Senter for Utvekslingssamarbeid (NOREC)

Linn-Helen Victoria Evensen

NTL Nærings- og fiskeridepartementet

Lisbeth Muhr

NTL Redd Barna

Julia Wong

NTL Riksantikvaren

Gunvor Haustveit

NTL Ruter AS

Jan Gunnar Brorson

NTL Røde Kors

Kristin Kjønnøy Slettvåg

NTL Sametinget

Karin Annie Johansen

NTL Samferdselsdepartementet

Khalid Lafkiri

NTL Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Tove Strømman Matera

NTL Sjøfartsdirektoratet

Lin Kristin Andersen

NTL Slottet

Ingvar Strøm Torjuul

NTL Språkrådet

Victor Elias Okpe

NTL Statens helsetilsyn

Una Ruud Saxvik-Lilleaasen

NTL Statens Pensjonskasse

Lisbeth Kvam Holstad

NTL Statistisk sentralbyrå Kongsvinger

Linda Yvonne Engelstad

NTL Statistisk sentralbyrå Oslo

Dag Roll-Hansen

NTL Statsforvalteren

Stig Horsberg

NTL Tolletaten

Kari Elisabeth Hoxmark

NTL Trygderetten

Therese Haugen

NTL Utdanningsdirektoratet

Vibeke Guttormsgaard

NTL Utlendingsdirektoratet

Cecilie Hetland

NTL Utlendingsnemnda

Dan Frøskeland