Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL Sentralforvaltningen

Lokale lønnsforhandlinger kurs for statsansatte - Oslo 31. mai og 1. juni

Ca 50 tillitsvalgte på kurs i lokale lønnsforhandlinger for statsansatte i Oslo.

01.06.2023

Lokale lønnsforhandlinger kurs for statsansatte - Oslo 31. mai og 1. juni

Ca 50 tillitsvalgte på kurs i lokale lønnsforhandlinger for statsansatte i Oslo.

01.06.2023

Vervekampanje - april

Månedens vinner for april var Gunvor Haustveit fra NTL Riksantikvaren. Her avbildet med nytt medlem Eldar Høe (i midten) og leder Geir Tvedt (til venstre).

10.05.2023

Vervekampanje - april

Månedens vinner for april var Gunvor Haustveit fra NTL Riksantikvaren. Her avbildet med nytt medlem Eldar Høe (i midten) og leder Geir Tvedt (til venstre).

10.05.2023

Vervekampanje - mars

Som kjent har vi en månedlig vervekampanje hvor det trekkes ut en tilfeldig verver som får en NTL-termoskopp som takk for innsatsen.
Månedens verver for mars var Sakina Bougato fra NTL Barneverns- og helsenemnda, som fikk overrakt premien fra avdelingens styremedlem Monica!

04.05.2023

Vervekampanje - mars

Som kjent har vi en månedlig vervekampanje hvor det trekkes ut en tilfeldig verver som får en NTL-termoskopp som takk for innsatsen.
Månedens verver for mars var Sakina Bougato fra NTL Barneverns- og helsenemnda, som fikk overrakt premien fra avdelingens styremedlem Monica!

04.05.2023

NTL Finanstilsynet - studietur

Kurs med NTL Finanstilsynet i Madrid.

04.05.2023

NTL Finanstilsynet - studietur

Kurs med NTL Finanstilsynet i Madrid.

04.05.2023

Hva skjer i NTL Sentralforvaltningen?

Hva skjer i NTL?

Månedens verver - februar

Styret vårt

Kasserer

Geir Senum

Varamedlem

Anny Skarstein

Varamedlem

Aksel Torsnes Mehlum

Varamedlem

Marius Ringsrud

Nestleder

Arnhild Torsteinsen

Sekretær

Sissel Norder

Varamedlem

Ashna Kaka Sablagi

Varamedlem

Kristin Tollefsen

Ungdomskontakt

Nicholas Wilkinson

Leder

Bjørn Halvorsen

Sekretær

Marius Helgå

Styremedlem

Nenad Grujic

Styremedlem

Wenche Nilsen

Styremedlem

Kjetil Mathisen

Styremedlem

Nina Herland

Styremedlem

Camilla Huggins Aase

Våre avdelinger

NTL Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bjørn Dølvik

NTL Arbeidsmiljøsenteret

Kari Witsø

NTL Arkivverket

Jon Werner Sandven

NTL Barne- og familiedepartementet

Terje Solberg

NTL Brønnøysundregistrene

Kjetil Mathisen

NTL Bufdir og Bufetat

Håkon Henjum

NTL Design og Arkitektur Norge DOGA

Matti Lucie Arentz

NTL Digitaliseringsdirektoratet

Mari Forberg Jøndahl

NTL Direktoratet for E-helse

Hannah Bergh-Johnsen

NTL Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Sofie Axelsen Osland

NTL Domstolene

Wenche Nilsen

NTL DSS

Johannes Groseth

NTL Finansdepartementet

Eivind Breidlid

NTL Finanstilsynet

Inga Baadshaug Eide

NTL Flyktninghjelpen

Benedicte Bakkeskau

NTL FN-sambandet

Mari Eggen Sager

NTL Forbrukerrådet

Maren Van Buren Struksnæs

NTL Forsvarsdepartementet

Tor Hernes

NTL Fylkesnemnda

Sakina Bougato

NTL Havforskningsinstituttet Hovedkontor

Helene Pedersen

NTL Helse- og omsorgsdepartementet

Eva Sørensen

NTL Helsedirektoratet

NTL Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Einar Michael Hay-Hansson

NTL Integrerings- og mangfoldsdir.

Ashna Kaka Sablagi

NTL Justervesenet

Marit Sandås

NTL Justis- og beredskapsdepartementet

Jørgen H. Thorkelsen

NTL Kirkens Nødhjelp

Alexandra Tsiolas

NTL Klima- og miljødepartementet

Trygve Homme

NTL Kommunal- og distriksdepartementet

Ingjerd Johansen

NTL Konkurransetilsynet

Alf Jarle Albertsen

NTL Kultur- og likestillingsdepartementet

Siriann Bekeng

NTL Kunnskapsdepartementet

Anne Kristine Larsen

NTL Landbruks- og matdepartementet

Guro Bolstad

NTL Landbruksdirektoratet

Mikael Anton Meland Leksen

NTL Likestillings- og diskrim.omb (LDO)

Ingeborg Aasness Fjeldstad

NTL Lotteri- og stiftelsestilsynet

Justin Mulindabigwi

NTL Luftfartstilsynet

Arild Mortensen

NTL Miljødirektoratet

Sjur Andersen

NTL Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Terje Dyvold

NTL Nasjonale biblioteker

Erlend Ra

NTL Nasjonalt folkehelseinstitutt

Marc Gayorfar

NTL Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Helen Bråten

NTL NORAD

Kjetil Østnor

NTL Norges Handikapforbund

Arild Birkenes

NTL Norges KFUK-KFUM

Alice Jeanette Vatnehol

NTL Norges Naturvernforbund

Tor Bjarne Christensen

NTL Norsk Helsenett

NTL Norsk Kulturråd

Martine Engebretsen Li

NTL Norsk pasientskadeerstatning

Andre Schrøder

NTL Norsk Senter for Utvekslingssamarbeid (NOREC)

Linn-Helen Victoria Evensen

NTL Nærings- og fiskeridepartementet

Lisbeth Muhr

NTL Olje- og energidepartementet

Kaja Mathisen

NTL Redd Barna

Maren Christensen Bjune

NTL Riksantikvaren

Geir Tvedt

NTL Ruter AS

Jan Gunnar Brorson

NTL Røde Kors

Kristin Kjønnøy Slettvåg

NTL Sametinget

Vivi Pedersen

NTL Samferdselsdepartementet

Paal Iversen

NTL Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Tove Strømman Matera

NTL Sjøfartsdirektoratet

Lin Kristin Andersen

NTL Slottet

Ingvar Strøm Torjuul

NTL Språkrådet

Ann-Helen Langaker

NTL Statens helsetilsyn

Una Ruud Saxvik-Lilleaasen

NTL Statens Pensjonskasse

Branka Divkovic

NTL Statistisk sentralbyrå Kongsvinger

Elin Såheim Bjørkli

NTL Statistisk sentralbyrå Oslo

Dag Roll-Hansen

NTL Statsforvalteren

Stig Horsberg

NTL Tolletaten

Kari Elisabeth Hoxmark

NTL Trygderetten

Jørgen Kjøllesdal

NTL Utdanningsdirektoratet

Ingvild Mangerud

NTL Utlendingsdirektoratet

Cecilie Hetland

NTL Utlendingsnemnda

Dan Frøskeland