Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL Sentralforvaltningen

Vervekampanje!

Nå starter vervekampanjen vår. Den går fra 15. november til 15. februar, og vinnerne vil bli kåret på vårt representantskapsmøte i april 2022. Det er premie til den avdelingen som verver flest totalt, og den avdelingen som verver flest i forhold til medlemstall. Premien er på 25 000 kroner. I tillegg vil alle som verver være med trekningen av en el-sykkel, og i tillegg har jo NTL flotte vervepremier som man kan få om man verver en eller flere.

15.11.2021

Nye nettsider

NTL Sentralforvaltningen har fått nye nettsider!

01.07.2021

Nye nettsider

NTL Sentralforvaltningen har fått nye nettsider!

01.07.2021

Ressursside om kontorutforming

30.06.2021

Ressursside om kontorutforming

30.06.2021

Viktige dokumenter i omstillingsprosess

En omstilling kan være så mangt. Intern omorganisering, geografisk flytting av arbeidsplassen, nedbemanning, omorganisering der flere virksomheter påvirke, eller kanskje virksomhetsoverdragelse (enten internt i Staten eller ut av Staten). Forskjellige typer omstilling forløper forskjellig, og det er viktig som tillitsvalgt å så tidlig som mulig få kartlagt hvilken type omstilling det er snakk om.

30.06.2021

Viktige dokumenter i omstillingsprosess

En omstilling kan være så mangt. Intern omorganisering, geografisk flytting av arbeidsplassen, nedbemanning, omorganisering der flere virksomheter påvirke, eller kanskje virksomhetsoverdragelse (enten internt i Staten eller ut av Staten). Forskjellige typer omstilling forløper forskjellig, og det er viktig som tillitsvalgt å så tidlig som mulig få kartlagt hvilken type omstilling det er snakk om.

30.06.2021

Hva skjer i NTL Sentralforvaltningen?

Styret vårt

Leder

Bjørn Halvorsen

Sekretær

Marius Helgå

Nestleder

Åsne Skjelbred Refsdal

Kasserer

Geir Senum

Sekretær

Camilla Huggins Aase

Ungdomskontakt

Kristin Tollefsen

Våre avdelinger

NTL Tolletaten

Kari Elisabeth Hoxmark

NTL Kirkens Nødhjelp

Alexandra Tsiolas

NTL Forsvarsdepartementet

Tor Hernes

NTL Statistisk sentralbyrå Kongsvinger

Elin Såheim Bjørkli

NTL Samferdselsdepartementet

Paal Iversen

NTL Slottet

Jan Høvo

NTL Kulturdepartementet

Siriann Bekeng

NTL Sjøfartsdirektoratet

Anne Kristin Eik

NTL Statens Pensjonskasse

Branka Divkovic

NTL Lotteri- og stiftelsestilsynet

Justin Mulindabigwi

NTL Integrerings- og mangfoldsdir.

Ashna Kaka Sablagi

NTL Statsforvalteren

Erling Kanestrøm

NTL Utlendingsdirektoratet

Maren Trondsen Johansen

NTL Kompetanse Norge

Astri Elisabet Pestalozzi

NTL Bufdir og Bufetat

Sissel Norder

NTL Utlendingsnemnda

Valentina Soto

NTL Forbrukerrådet

Gro Mette Moen

NTL Brønnøysundregistrene

Kjetil Mathisen

NTL Trygderetten

Jørgen Kjøllesdal

NTL Havforskningsinstituttet Hovedkontor

Helene Pedersen

NTL Domstolene

Kristin Tollefsen

NTL Luftfartstilsynet

Sigrid Helene Hammer

NTL Pensjonstrygden for sjømenn

Bente Elisabeth Øyjordet

NTL Nasjonale biblioteker

Erlend Ra

NTL Statistisk sentralbyrå Oslo

Arnhild Torsteinsen

NTL NORAD

Fredrik Berglien Werring

NTL Arkivverket

Jon Werner Sandven

NTL Ruter AS

Magne Inge Vetås

NTL Klima- og miljødepartementet

Trygve Homme

NTL Kunnskapsdepartementet

Tuva Aune Wettland

NTL Sametinget

Vaino Rensberg

NTL Kommunal- og moderniseringsdep

Vidar Martin Hasle Jensen

NTL Digitaliseringsdirektoratet

Helge Norman Bang

NTL Flyktninghjelpen

Martha Mellum-Robertson

NTL Utdanningsdirektoratet

Mads Aure

NTL Olje- og energidepartementet

Siri Eritsland

NTL Nasjonalt folkehelseinstitutt

Marc Gayorfar

NTL DSS

Johannes Groseth

NTL Arbeids- og sosialdepartementet

Bjørn Dølvik

NTL Justervesenet

Marit Sandås

NTL Landbruks- og matdepartementet

Svanhild-Isabelle Batta Torheim

NTL Finansdepartementet

Eivind Breidlid

NTL Statens helsetilsyn

Una Ruud Saxvik-Lilleaasen

NTL Justis- og beredskapsdepartementet

Jørgen H. Thorkelsen

NTL Riksantikvaren

Geir Tvedt

NTL Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Vanja Elisabeth Grut

NTL Landbruksdirektoratet

Anders Hellestveit

NTL Konkurransetilsynet

Alf Jarle Albertsen

NTL Norges Naturvernforbund

Kenneth Baranyi Eriksen

NTL Finanstilsynet

Anders Hauglund

NTL Helsedirektoratet

Oda Sjøvoll

NTL FN-sambandet

Mari Eggen Sager

NTL Norsk pasientskadeerstatning

Andre Schrøder

NTL Barne- og familiedepartementet

Terje Solberg

NTL Arbeidsmiljøsenteret

Kari Witsø

NTL Helse- og omsorgsdepartementet

Eva Sørensen

NTL Språkrådet

Aksel Torsnes Mehlum

NTL Norges KFUK-KFUM

Alice Jeanette Vatnehol

NTL Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Einar Michael Hay-Hansson

NTL Fylkesnemnda

Sakina Bougato

NTL Nærings- og fiskeridepartementet

Leif Kjetil Tviberg

NTL Norges Handikapforbund

Ann-Karin Pettersen

NTL Miljødirektoratet

Sjur Andersen

NTL Direktoratet for E-helse

Solveig Fredriksen

NTL Likestillings- og diskrim.omb (LDO)

Shorish Azari

NTL Design og Arkitektur Norge DOGA

Magnus Knudsen Bjåstad

NTL Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Esther Mørk

NTL Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Helen Bråten

NTL Røde Kors

Ingvild Rønningen

NTL Norsk Helsenett

Olav Andreas Hoemsnes

NTL Redd Barna

Irene Dotterud-Flaa

NTL Norsk Kulturråd