Orginal - Rød

Kontakt

NTL Sentralforvaltningen har kontorlokaler i Folkets hus på Youngstorget i Oslo.

(Inngang på hjørnet mot Torggata).

Telefonnummeret dit er 22 20 82 45, og e-post er: post@ntl-sf.no.

 

På kontoret jobber for tida følgende frikjøpte tillitsvalgte:

  • Bjørn Halvorsen, leder – bjorn@ntl-sf.no, 452 86 574
  • Arnhild Torsteinsen, nestleder – arnhild@ntl-sf.no, 404 92 563
  • Marius Helgå, sekretær – marius@ntl-sf.no, 959 26 534
  • Sissel Norder, sekretær - sissel@ntl-sf.no, 466 14 181
  • Geir Senum, kasserer– geir@ntl-sf.no, 414 06 975

 

Styret


NTL Sentralforvaltningens styre for perioden 2022-2024 er sammensatt slik:

Leder:

Bjørn Halvorsen - NTL Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet - 100% frikjøp - AU-medlem

Nestleder:

Arnhild Torsteinsen - NTL SSB Oslo - 100 % frikjøp - AU-medlem

Sekretær:

Marius Helgå - NTL Nasjonale Biblioteker - 100% frikjøp - AU-medlem

Sekretær:

Sissel Norder - NTL Bufdir og Bufetat - 100 % frikjøpt - AU-medlem

Kasserer:

Geir Senum - NTL Kunnskapsdepartementet - 100 % frikjøp - AU-medlem

Styret:

Nicolas Wilkinson - NTL FN-sambandet - NTL Ung-tillitsvalgt

Nenad Grujic - NTL Utlendingsdirektoratet

Camilla Huggins Aase - NTL Kultur- og likestillingsdepartementet (permisjon fra Norges handikapforbund)

Wenche Nilsen - NTL Domstolene

Kjetil Mathisen - NTL Brønnøysundregistrene

Nina Herland - Direktemedlem (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)

 

1. vara - Anny Skarstein - NTL Kommunal- og distriktsdepartementet

2. vara - Ashna Sablagi - NTL Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

3. vara - Kristin Tollersen - NTL Domstolene

4. vara - Marius Ringsrud - NTL Klima- og miljødepartementet

5. vara - Aksel Torsnes Mehlum NTL Språkrådet

 

 

Valgkomité

Landsforeningas representantskapsvalgte valgkomité består av fire faste medlemmer og to varamedlemmer.

De fire faste er:

Leif-Kjetil Tviberg, leder, NTL Nærings- og fiskeridepartementet

Abdullahi Mohammed Alason, NTL IMDi

Ann Karin Pettersen, NTL Norges handikapforbund

xxx

Varamedlemmer:

 

 

Valgkomiteen vil jobbe fram mot representantskapsmøtet 2024 med å innstille på nytt styre og andre valg som skal foretas på møtet. Skulle det bli behov for suppleringsvalg i perioden kan det også bli aktuelt at valgkomiteen trer i arbeid i forbindelse med dette.

Komiteen kan kontaktes ved å sende epost til leder Leif-Kjetil Tviberg, leif-kjetil.tviberg@nfd.dep.no

 

 

Avdelingene

Avdelingenes kontaktinformasjon finner du på forsiden vår, men du kan også søke opp det enkelte organisasjonsledd her.

Tema
NTLs organisasjon