Orginal - Rød

Kontakt

NTL Sentralforvaltningen har kontorlokaler i Folkets hus på Youngstorget i Oslo.

(Inngang på hjørnet mot Torggata).

Telefonnummeret dit er 22 20 82 45, og e-post er: post@ntl-sf.no.

 

På kontoret jobber for tida følgende frikjøpte tillitsvalgte:

  • Bjørn Halvorsen, leder – bjorn@ntl-sf.no, 452 86 574
  • Sissel Norder, nestleder – sissel@ntl-sf.no, 466 14 181
  • Geir Senum, kasserer– geir@ntl-sf.no, 414 06 975
  • Marius Helgå, sekretær – marius@ntl-sf.no, 959 26 534
  • Elena Bogen Slydal, sekretær - elena@ntl-sf.no,

 

Styret


NTL Sentralforvaltningens styre for perioden 2024-2026 er sammensatt slik:

Leder:
Bjørn Halvorsen, NTL Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi),100% frikjøp - AU-medlem

Nestleder:
Sissel Norder, NTL Bufdir og Bufetat, 100 % frikjøp - AU-medlem

Kasserer:
Geir Senum - NTL Kunnskapsdepartementet - 100 % frikjøp - AU-medlem

Sekretær:
Marius Helgå - NTL Nasjonale Biblioteker - 100% frikjøp - AU-medlem

Sekretær:
Elena Bogen Slydal, NTL SAIH, 100 % frikjøpt - AU-medlem

Styret:
Linda Engelstad, NTL SSB Kongsvinger

Arnhild Torsteinsen, NTL SSB Oslo

Nina Herland, Direktemedlem (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)

Nenad Grujic, NTL Utlendingsdirektoratet

Wenche Nilsen, NTL Domstolene

Lars Tallberg, NTL Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

1. vara - Kjetil Mathisen - NTL Brønnøysundregistrene

2. vara - Ashna Sablagi - NTL Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

3. vara – Tonje Steinsland – NTL Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

4. vara - Marius Ringsrud - NTL Klima- og miljødepartementet

5. vara, Nicholas Wilkinson, NTL FN-sambandet

 

Valgkomité

Landsforeningas representantskapsvalgte valgkomité består av fire faste medlemmer og to varamedlemmer.

De fire faste er:

Ann-Karin Pettersen, NTL Norges handikapforbund

Abdullahi Mohammed Alason, NTL IMDi

Linn-Helen Evensen, NTL Norec

Aleksander Rønningsbakk Langstrand, NTL Røde kors

Varamedlemmer:

Marc Gayorfar, NTL Folkehelseinstituttet

Anny Skarstein, NTL Kommunal- og distriktsdepartementet

 

Valgkomiteen vil jobbe fram mot representantskapsmøtet 2026 med å innstille på nytt styre og andre valg som skal foretas på møtet. Skulle det bli behov for suppleringsvalg i perioden kan det også bli aktuelt at valgkomiteen trer i arbeid i forbindelse med dette.

Komiteen kan kontaktes ved å sende epost til leder Ann-Karin Pettersen, ann-karin.pettersen@nhf.no. 

Avdelingene

Avdelingenes kontaktinformasjon finner du på forsiden vår, men du kan også søke opp det enkelte organisasjonsledd her.

 

Tema
NTLs organisasjon