Orginal - Rød
Foto
Sissel Norder

Lokale lønnsforhandlinger kurs for statsansatte - Oslo 31. mai og 1. juni

Ca 50 tillitsvalgte på kurs i lokale lønnsforhandlinger for statsansatte i Oslo.

Vi har hatt gode diskusjoner om NTLs tariffpolitikk, mellomoppgjøret, hovedtariffavtalen, lokal lønnspolitikk, forhandlinger på særskilt grunnlag og forhandlingsteknikk. 

Tema
Lønnsoppgjør