Orginal - Rød
NTL NAV  > Alle nyhetssaker

Alle aktueltsaker

Filtrer tema
Filtrer år
Temp image

Velferdspolitikk

Publisert: 21.06.2021

Hverdagen med NTL NAV utfordrer Rødts Bjørnar Moxnes!

Radiokameratene i Hverdagen med NTL NAV tar tempen på Bjørnar Moxnes og utforsker hva Rødt tenker og mener om NAV.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 15.06.2021

NTL NAV med god vekst i 2021!

I ei tid med mange tilsette på heimekontor og utfordrande vervearbeid så er det svært gledelig å melde at NTL NAV med god margin har runda 300 nye medlemmer til no i år!

Temp image

Valg

Publisert: 14.06.2021

Ny episode ute: Høyre

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Temp image

Valg

Publisert: 08.06.2021

Ny episode ute: SV

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Temp image

Valg

Publisert: 03.06.2021

Ny episode ute: MDG

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 01.06.2021

Ingen belønning for ekstraordinær innsats i 2020

Det har vært stort omfang av ekstraordinær arbeidsinnsats i NAV siden koronapandemien inntraff. Mange medlemmer og tillitsvalgte har etterspurt forhandlinger om lønnstillegg på særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 nummer 2. I fjor sendte imidlertid arbeidsgiver ut en føring om at driftsenhetene ikke skulle innvilge krav som var begrunnet med ekstraordinær arbeidsinnsats knyttet til koronapandemien.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 27.05.2021

Enighet i mellomoppgjøret i staten

17 timar på overtid kom LO Stat saman med YS Stat og Unio til enighet med staten i årets lønnsoppgjør. Rammen enda på 2,7%.

Temp image

Valg

Publisert: 25.05.2021

Ny episode ute: Jonas Gahr Støre

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 20.05.2021

NTL NAV Finnmark: Årsmøte 2021

Fredag 23. april avholdt NTL NAV Finnmark sitt digitale årsmøte. Ricky Mehmi vart gjenvald som leiar!

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 19.05.2021

NTL NAV Vest-Viken: Årsmøte 2021

NTL NAV Vest-Viken har også avhalde årsmøte med val. Avdelinga var samla på Teams onsdag 17. mars og fekk vald nytt styre og hovudtillitsvalde. Sandra Dahl vart vald som leiar og Torild Hals vart vald som hovudtillitsvald.

Temp image

Valg

Publisert: 18.05.2021

Ny episode ute: Senterpartiet

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Temp image

NTL Ung

Publisert: 17.05.2021

KRONIKK: NTL må dytte unge inn i styrene!

Leder av NTL Ung, Martin Kvalvik, og leder av NTL NAV Oslo, Ali Bashari, slår ett slag for de unge i denne kronikken etter en ny digital NTL Ung-konferanse.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 13.05.2021

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet: Årsmøte 2021

Onsdag 17. mars gjennomførte NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet sitt årsmøte. Ruby Castellanos vart gjenvald som leiar med Ane Marit Stø som ny nestleiar.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 12.05.2021

NTL NAV Agder: Årsmøte 2021

NTL NAV Agder gjennomførte årsmøte med val torsdag 25. mars. Karina Riste vart vald som leiar og hovudtillitsvald!

Temp image

Medbestemmelse

Publisert: 11.05.2021

Arealkonseptet i NAV - ny drøfting i sentralt MBA

NTL NAV har ønsket å evaluere arealkonseptet i lys av korona-pandemien. Nestleder Torgeir Homme og leder i gruppe arbeidsmiljø, arbeidsplassutforming og hjemmekontor, Rasmus Rydland har utredet saken.

Temp image

Valg

Publisert: 10.05.2021

Ny podkast ute: Valg spesial

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 07.05.2021

Hennie Isaksen ny forbundssekretær i NTL!

Tidligere mangeårig sentralt frikjøpt tillitsvald i NTL NAV, Hennie Isaksen, vart på forbundsstyremøte til NTL i mars vald inn som ny forbundssekretær i NTL frå 01.04.2021.

Temp image

Kompetanse

Publisert: 06.05.2021

Hovudtillitsvald Tove Bye jublar over gjev pris til NAV Kontaktsenter

I den årlege Kundeserviceprisutdelinga til SeeYou vart det i 2021 delt ut ein spesialpris, "Årets prestasjon", som gjekk til NAV Kontaktsenter for dei gode tenestene dei har levert under koronapandemien. NAV, og førstelina i NAV Kontaktsenter, opplevde ein enorm auke i henvendelsar etter koronanedstenginga ifjor vår.

Temp image

Internasjonalt

Publisert: 05.05.2021

NTL NAV støtter årets 1. mai-aksjon

NTL NAV vedtok på sitt styremøte 27. - 29. april å støtte årets 1. mai-aksjon frå Norsk Folkehjelp med 30.000 kr.

Temp image

NTL Ung

Publisert: 05.05.2021

Storeslem på årets NTL Ung-konferanse!

NTL NAV deltok på årets NTL Ung-konferanse med åtte engasjerte delegater. Konferansen ble også i år avholdt digitalt på teams den 24. - 25. mars.

NTL Ung-konferansen bestemmer kursen for hva NTL Ung skal jobbe for det neste året. Konferansen vedtar NTL Ungs handlingsplan, politiske plattform, og uttalelser. Ikke minst velger den NTL Ung sitt styre.