Pandemien

Koronapandemien har mange konsekvenser for arbeidslivet, fra permitteringer og hjemmekontor til overtidsbruk og endrede arbeidsforhold. NTL jobber for klargjøre arbeidsgivers ansvar på hjemmekontoret og for å trekke myndighetenes tiltak og redningspakker i en mer rettferdig retning.

Heldigvis ser det ut til at vaksineringen vil kunne sette en stopper for nedstengingen av samfunnet i løpet av året. Når samfunnet går mot gjenåpning er det mange spørsmål som melder seg om konsekvenser for arbeidslivet.

Hvor lenge skal de ekstraordinære tiltakene vare, som den midlertidige arbeidstidsavtalen for statsansatte, eller den utvidede permitteringsordningen? Les mer om permittering og hva du bør gjøre hvis du er permittert på NTLs samleside om korona.

Et annet viktig spørsmål er hva som vil skje med bruken av hjemmekontor når smitteverntiltakene rulles tilbake. NTL mener det er viktig å klargjøre arbeidsgivers ansvar på hjemmekontoret og jobber for en tydelig regulering som forhindrer arbeidsgivere å spekulere i bruk av hjemmekontor for å spare penger i tiden etter pandemien. Les mer om dette på NTLs fokusområdeside om hjemmekontor.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?