Konstituering

Sak 1: Åpning

Konstituering

Sak 4: Årsberetning og regnskap for 2018-2021

Konstituering

Sak 5: Prinsipp- og handlingsprogram 2023-2026, herunder uttalelser

Konstituering

Sak 6: Organisasjonssaker

Konstituering

Sak 8: Øvrige forslag og bevilgninger

Konstituering

Sak 9: Valg

Valgkomiteens innstillinger legges fram under landsmøtet

Konstituering

Sak 10: Avslutning