Grønn
Foto
Forsvaret

Om oss

NTL Forsvar er ei fagforening med over 5000 medlemmer i forsvarssektoren. Vi organiserer sivile, OR 2-4 og lærlinger i Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Vi har medlemmer på tvers av fagbakgrunn, utdanningsnivå og stilling.

Gjennom mer enn 60 års erfaring har vi bygget opp solid kompetanse om avtaler og regelverk, samt innsikt i de unike utfordringene forsvarssektoren står i. På arbeidsplassene rundt om i Norge finnes mange NTL-tillitsvalgte. Disse er godt skolerte og kan bistå deg hvis det oppstår situasjoner på arbeidsplassen som du trenger hjelp til å håndtere.

NTL Forsvar bygger sterke og inkluderende fellesskap på arbeidsplassene fordi kollektive rettigheter gir trygghet. NTL Forsvars mål er en solidarisk lønnspolitikk som sikrer lønnsutvikling for alle, og samtidig resulterer i lavere lønnsforskjeller. Vi jobber for en god personalpolitikk med mulighet for kompestaneutvikling for alle.

Vi håper du vil bli med i vårt fellesskap.

Styret NTL Forsvar 2020-2022

Styret i NTL Forsvar velges på NTL Forsvar sitt Representantskapsmøte som avholdes annethvert år.

Trykk her for en oversikt over styremedlemmer med kontaktinformasjon.

Sekretariatet

Sekretariatet i NTL Forsvaret består av leder, nestleder og 2 organisasjonssekretærer. Har du spørsmål kan du alltid få tak i oss på post@ntlforsvar.no

Mer informasjon finner du her.

Tema