Grønn
Hjem   > Artikkel

Våre tillitsvalgte

NTL Forsvar har mange flinke tillitsvalgte. Vi deler for enkelthets skyld inn våre tillitsvalgte i to hovedkategorier:

- Tillitsvalgte i medbestemmelseslinjen (valgt etter hovedavtalen)

- Tillitsvalgte i organisasjonslinjen (valgt etter vedtektene i NTL Forsvar)

 

Tillitsvalgte i medbestemmelseslinjen

 

Forsvaret

Cyberforsvaret (CYFOR)

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Forsvarets Høgskole (FHS)

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS)

Forsvarets sanitet (FSAN)

Forsvarets spesialstyrker (FS)

Forsvarsstaben (FST)

Heimevernet (HV)

Hæren

Luftforsvaret

Sjøforsvaret

 

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg Staber

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning

Forsvarsbygg Ressurssenter

Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling

Forsvarsbygg Region Hålogaland

Forsvarsbygg Region Midt

Forsvarsbygg Region Vest

Forsvarsbygg Region Øst

Forsvarsbygg Region Viken

 

 

Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell Fag- og stabsavdelingene

Forsvarsmateriell IKT kapasiteter

Forsvarsmateriell Kampflyavdelingen

Forsvarsmateriell Land kapasiteter

Forsvarsmateriell Luft kapasiteter

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter

Forsvarsmateriell Programorganisasjonen MIME/MAST

 

 

Tema    
Tillitsvalgte

Av Nikolai Stetzer Oldervik
Publisert: 01.01.2021
Sist endret 16.09.2021