Grønn

Våre tillitsvalgte

NTL Forsvar har mange flinke tillitsvalgte. Vi deler for enkelthets skyld inn våre tillitsvalgte i to hovedkategorier:

- Tillitsvalgte i medbestemmelseslinjen (valgt etter hovedavtalen)

- Tillitsvalgte i organisasjonslinjen (valgt etter vedtektene i NTL Forsvar)

 

Tillitsvalgte i medbestemmelseslinjen

 

Forsvaret

Cyberforsvaret (CYFOR)

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Forsvarets Høgskole (FHS)

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS)

Forsvarets sanitet (FSAN)

Forsvarets spesialstyrker (FS)

Forsvarsstaben (FST)

Heimevernet (HV)

Hæren

Luftforsvaret

Sjøforsvaret

 

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg Staber

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning

Forsvarsbygg Ressurssenter

Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling

Forsvarsbygg Region Hålogaland

Forsvarsbygg Region Midt

Forsvarsbygg Region Vest

Forsvarsbygg Region Øst

Forsvarsbygg Region Viken

 

Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell Fag- og stabsavdelingene

Forsvarsmateriell IKT kapasiteter

Forsvarsmateriell Kampflyavdelingen

Forsvarsmateriell Land kapasiteter

Forsvarsmateriell Luft kapasiteter

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter

Forsvarsmateriell Programorganisasjonen MIME/MAST

 

Forsvarets forskningsinstitutt

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

Dersom du ikke finner din tillitsvalgte kan du alltid sende en e-post til post@ntlforsvar.no så vil vi hjelpe deg så fort vi kan.

 

 

Tillitsvalgte i organisasjonslinjen

NTL Forsvar

NTL Forsvar Bergen

NTL Forsvar Bodø

NTL Forsvar forskningsinstitutt

NTL Forsvar Gudbrandsdalen

NTL Forsvar Hamar

NTL Forsvar Harstad

NTL Forsvar Indre Troms

NTL Forsvar Kirkenes

NTL Forsvar Mosjøen

NTL Forsvar Ofoten

NTL Forsvar Porsanger

NTL Forsvar Romerike

NTL Forsvar Skøelv

NTL Forsvar Trøndelag

NTL Forsvar Vesterålen

NTL Forsvar Viken

NTL Forsvar Østerdalen

 

Dersom du ikke finner din tillitsvalgte kan du alltid sende en e-post til post@ntlforsvar.no så vil vi hjelpe deg så fort vi kan.

Tema
Tillitsvalgte