Grønn
Enighet om delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret (HTA 2.5.1)

NTL Forsvar har i dag blitt enige med de sentrale parter om at det skal føres delegerte lønnsforhandlinger i alle driftsenheter i Forsvaret. Hoveddelen av tilgjengelige lønnsmidlene er dermed delegert til driftsenhetene ut fra antall årsverk på LO, YS og UNIO sin tariffavtale. Partene lokalt er nå gjort i stand til å rette opp i skjevheter i lønn som er oppstått de siste årene, eller til andre lønnsøkninger de måtte bli enige om. 

10.09.2021

Main
Enighet om delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret (HTA 2.5.1)
Main

NTL Forsvar har i dag blitt enige med de sentrale parter om at det skal føres delegerte lønnsforhandlinger i alle driftsenheter i Forsvaret. Hoveddelen av tilgjengelige lønnsmidlene er dermed delegert til driftsenhetene ut fra antall årsverk på LO, YS og UNIO sin tariffavtale. Partene lokalt er nå gjort i stand til å rette opp i skjevheter i lønn som er oppstått de siste årene, eller til andre lønnsøkninger de måtte bli enige om. 

10.09.2021


Aktivitetsfond - NTL Forsvar

Aktivitetsfondet bidrar økonomisk til medlems- og verveaktivitet. Målet er å styrke NTL Forsvar gjennom ulike arrangementer i regi av NTL Forsvar sine lokalavdelinger og tillitsvalgte.

23.08.2021

Main
Aktivitetsfond - NTL Forsvar
Main

Aktivitetsfondet bidrar økonomisk til medlems- og verveaktivitet. Målet er å styrke NTL Forsvar gjennom ulike arrangementer i regi av NTL Forsvar sine lokalavdelinger og tillitsvalgte.

23.08.2021


Høstens vervekonkurranse er i gang. Du kan vinne et gavekort på kr 1000,-

Høstens vervekonkurranse med fokus på lærlinger og nyansatte og ikke minst fokus på synlighet.

Konkurransen gjelder vervinger og innmeldinger i perioden 15.08.2021 til 15.10.2021.

17.08.2021

Main
Høstens vervekonkurranse er i gang. Du kan vinne et gavekort på kr 1000,-
Main

Høstens vervekonkurranse med fokus på lærlinger og nyansatte og ikke minst fokus på synlighet.

Konkurransen gjelder vervinger og innmeldinger i perioden 15.08.2021 til 15.10.2021.

17.08.2021


Ønsker du å leie på Trysil til høsten?

Det er nå mulighet for å søke om leie på Trysil i høst frem til uke 52. (dd til 2/1-2022)

Du kan søke om å leie en helg, midtuke eller hel uke. Bruk vedlagte skjema (nederst på siden) og legg inn maksimalt 3 ønsker.

Det vil, ved tildeling, også bli hensynstatt om du har hatt leiligheten tidligere, men det er mye ledig i høst.

 

01.06.2021

Main
Ønsker du å leie på Trysil til høsten?
Main

Det er nå mulighet for å søke om leie på Trysil i høst frem til uke 52. (dd til 2/1-2022)

Du kan søke om å leie en helg, midtuke eller hel uke. Bruk vedlagte skjema (nederst på siden) og legg inn maksimalt 3 ønsker.

Det vil, ved tildeling, også bli hensynstatt om du har hatt leiligheten tidligere, men det er mye ledig i høst.

 

01.06.2021


Leaders
Leder
Stina Baarne Hassel
Leaders
Nestleder
Rune Bjørseth
Leaders
Organisasjonssekretær
Eli Sandslet
Leaders
Organisasjonssekretær
Nikolai Stetzer Oldervik
NTL Forsvar Viken
Turid Marie Larsen
NTL Forsvar Trøndelag
Håvard Teveldal
NTL Forsvar Gudbrandsdalen
Geir Tore Land
NTL Forsvar Indre Troms
Arild Danielsen
NTL Forsvar Ofoten
Tor Dysterud
NTL Forsvar Vesterålen
Nina Jarnæs Skogvoll
NTL Forsvar Mosjøen
Jan Kjetil Grøftrem
NTL Forsvar Bodø
Mia Cecilie Linton
NTL Forsvar Porsanger
Nils-Gunnar Korsvik
NTL Forsvar Hamar
Frank Skaug Sandbæk
NTL Forsvar Romerike
Tor Engbakken
NTL Forsvar Harstad
Tanja Hestvik Tronstad
NTL Forsvar Skøelv
Henning Strand
NTL Forsvar Bergen
Steinar Berthelsen
NTL Forsvar Østerdalen
Anne Kjøllestad
NTL Forsvar forskningsinstitutt
Britt Marit Røberg Myrstad
NTL Forsvar Kirkenes
Hilde Leonhardsen
Forsvarsbygg
Daniel Sjåfjell
Forsvarsbygg EF - region Vest - Vatne
Ronny Mongstad
Hæren
Erling Utnes
Forsvarsbygg Ressurssenter
Morten Lindanger
Forsvarsbygg EF - region øst
John Persgård
Forsvarsbygg EF - region Hålogaland
Terje Strøm
Forsvarsbygg EF - region vest
Ronny Mongstad
Forsvarsbygg EF - region nord
Bjørn-Ove Sletten
Forsvarsmateriell (FMA)
Geir Tore Land
Cyberforsvaret
Rune Lygren
Heimevernet
Hans Rune Nicolaisen
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
Mia Cecilie Linton
Forsvarets personell- og vernepliktssenter
Audun Gaare
Luftforsvaret
Henning Strand
Forsvarsbygg EF - region Viken
Tore Nordmyren
Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling
Tina Kalsveen
Forsvarets fellestjenester (FFT)
Kjersti Vaksdal
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Thomas Lystfell
Forsvarets logistikkorganisasjon
Tor Kristian Godlien
Forsvarets Høgskole
Tonje Skeie Bakke
FOH Reitan
Anders Jonsson
Forsvarsbygg EF - region Vest - Bergen
Ronny Mongstad
Forsvarsbygg EF - region Vest - Voss
Ronny Mongstad
FFI Kjeller
Hanna Elisabeth Michele Caquet
Forsvarsbygg Ressurssenter
Liv Kaarbø
KNM Harald Haarfagre
Eivind Koppang
FLO Forsyning
Berit Johnsen
FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP)
Per Julsrud
FLO Forsvarets verksted Romerike (FVRO)
Per Julsrud
FLO FOLAT
Raymond Aamodt
FLO FKL
Tor Engbakken
FLO Forsyning Transport
Berit Johnsen
FLO Forsvarets verksted Troms og Finnmark (FVBJ)
Tommy Øvergård
FLO Forsyning RLL Nord
Steinar Fagerheim
133 Luftving Stasjonsgruppe Andøya
Geir-Atle Tøllefsen Johansen
FLO Forsvarets verksted Bjerkvik (FVBJ)
Leif Bertil Lindgren
FLO Forsvarets verksted Ramsund (FVRA)
Heidi Skarsem
FLO Forsyning RLL Midt
Roger Oksvold
FLO Stab
Bent Ragnar Ringvold
FLO Strategiske anskaffelser
Jan Even Skrukkerud
FLO Forsvarets verksted Østerdalen (FVØS)
Bill Ove Bjørsland
FLO Forsyning RLL Øst
Anne Kjøllestad
FLO Forsyningsavdeling Nordland
Brita Steffensen
FLO Forsvarets verksted Bergen (FVBE)
Lars-Erik Knudsen
FLO Forsyning RLL Vest
Ann-Kristin Markussen