Grønn

Siste nytt fra NTL Forsvar

Anne Kjøllestad - vår nye vikarierende organisasjonssekretær

Anne Kjøllestad har vært medlem i NTL Forsvar siden april 2009. Hun har i lang tid vært en engasjert tillitsvalgt på lokalt nivå i FLO og NTL Forsvar Østerdalen, og hun tar også med seg erfaring fra verv som verneombud.

14. oktober 2022 trer hun inn i vervet som organisasjonssekretær (vikar) i NTL Forsvar.

01.10.2022

Anne Kjøllestad - vår nye vikarierende organisasjonssekretær

Anne Kjøllestad har vært medlem i NTL Forsvar siden april 2009. Hun har i lang tid vært en engasjert tillitsvalgt på lokalt nivå i FLO og NTL Forsvar Østerdalen, og hun tar også med seg erfaring fra verv som verneombud.

14. oktober 2022 trer hun inn i vervet som organisasjonssekretær (vikar) i NTL Forsvar.

01.10.2022

Ledig verv som frikjøpt tillitsvalgt - kort søknadsfrist

NTL Forsvar bekjentgjør med dette et ledig verv som frikjøpt organisasjonssekretær for perioden 1.10.22 til 31.7.24 (med tiltredelse så raskt som mulig). Frikjøpet er knyttet til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, og arbeidsoppgavene vil være å ivareta våre medlemmers rett til medbestemmelse knyttet til disse omstillingsprosjektet. NB! Kort søknadsfrist.

30.09.2022

Ledig verv som frikjøpt tillitsvalgt - kort søknadsfrist

NTL Forsvar bekjentgjør med dette et ledig verv som frikjøpt organisasjonssekretær for perioden 1.10.22 til 31.7.24 (med tiltredelse så raskt som mulig). Frikjøpet er knyttet til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, og arbeidsoppgavene vil være å ivareta våre medlemmers rett til medbestemmelse knyttet til disse omstillingsprosjektet. NB! Kort søknadsfrist.

30.09.2022

Ønsker du å leie på Trysil høsten 2022?

Det er enda mulighet for å søke om leie på Trysil høsten 2022. 

Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen.  

 

28.09.2022

Ønsker du å leie på Trysil høsten 2022?

Det er enda mulighet for å søke om leie på Trysil høsten 2022. 

Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen.  

 

28.09.2022

Delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret

Partene på sentralt nivå i Forsvaret har etter 7 forhandlingsmøter kommet til enighet om å delegere hoveddelen av lønnsmidlene til driftsenhetene i Forsvaret. NTL Forsvar sine lønnsutvalg i driftsenhetene vil nå overta videre forhandlinger på individ og gruppenivå. Det er dermed viktig at alle medlemmer som krever høyere lønn fremsender kravskjema til HTV, dersom dette ikke allerede er gjort (les mer lengre ut i artikkelen).

28.09.2022

Delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret

Partene på sentralt nivå i Forsvaret har etter 7 forhandlingsmøter kommet til enighet om å delegere hoveddelen av lønnsmidlene til driftsenhetene i Forsvaret. NTL Forsvar sine lønnsutvalg i driftsenhetene vil nå overta videre forhandlinger på individ og gruppenivå. Det er dermed viktig at alle medlemmer som krever høyere lønn fremsender kravskjema til HTV, dersom dette ikke allerede er gjort (les mer lengre ut i artikkelen).

28.09.2022

Leder

Stina Baarne Hassel

Nestleder

Rune Bjørseth

Organisasjonssekretær

Eli Sandslet

Organisasjonssekretær

Nikolai Stetzer Oldervik

Våre avdelinger

NTL Forsvar Gudbrandsdalen

Geir Tore Land

NTL Forsvar Indre Troms

Arild Danielsen

NTL Forsvar Skøelv

Henning Strand

NTL Forsvar Kirkenes

Hilde Leonhardsen

NTL Forsvar Romerike

Tor Engbakken

NTL Forsvar Bodø

Mia Cecilie Linton

NTL Forsvar Hamar

Frank Skaug Sandbæk

NTL Forsvar Viken

Turid Marie Larsen

NTL Forsvar forskningsinstitutt

Britt Marit Røberg Myrstad

NTL Forsvar Mosjøen

Jan Kjetil Grøftrem

NTL Forsvar Trøndelag

Håvard Teveldal

NTL Forsvar Porsanger

Rune Gjøvik Hansen

NTL Forsvar Østerdalen

Per Erik Wilhelmson

NTL Forsvar Harstad

Lasse Kastnes Engen

NTL Forsvar Vesterålen

Geir-Atle Tøllefsen Johansen

NTL Forsvar Ofoten

Ove Berg

NTL Forsvar Bergen

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

Hovedtillitsvalgte

Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling

Tina Kalsveen

Forsvarets Høgskole

Veronika Sjursæter Eide

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Thomas Lystfell

Forsvarets logistikkorganisasjon

Tor Kristian Godlien

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Trond Erik Eide

FOH Reitan

Anders Jonsson

FFI Kjeller

Hanna Elisabeth Michele Caquet

Forsvarsbygg

Daniel Sjåfjell

Forsvarsbygg EF - region Vest - Vatne

Ronny Mongstad

Hæren

Erling Utnes

Sjøforsvaret

Ivar Kåre Olsen

Luftforsvaret

Gro Torill Sørensen

FLO Forsyning

Anne Kjøllestad

Cyberforsvaret

Rune Lygren

Heimevernet

Hans Rune Nicolaisen

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Mia Cecilie Linton

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Audun Gaare

Forsvarsmateriell (FMA)

Steinar Halvorsen

Forsvarsbygg EF - region øst

John Persgård

Forsvarsbygg EF - region vest

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region nord

Bjørn-Ove Sletten

Forsvarsbygg Ressurssenter

Morten Lindanger

FLO Forsyning RLL Øst

Rune Døskeland

Forsvarsbygg EF - region Vest - Bergen

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region Vest - Voss

Ronny Mongstad

Plasstillitsvalgte

FLO Forsyning RLL Nord

Steinar Fagerheim

FLO Forsvarets verksted Troms og Finnmark (FVTF)

Tommy Øvergård

FLO Forsvarets verksted Bjerkvik (FVBJ)

Leif Bertil Lindgren

133 Luftving Evenes

Trine Kristin Gjervik Lossius

FLO Forsyning Transport

Berit Johnsen

FLO Forsvarets verksted Romerike (FVRO)

Per Julsrud

FLO FOLAT

Raymond Aamodt

FLO FKL

Tor Engbakken

FLO Forsyning RLL Midt

Roger Oksvold

Hæren TRENREG Rena

Petter Olsen-Pettersen

Hæren TRENREG Rena

Anne Beate Sveine

FLO Forsvarets verksted Østerdalen (FVØS)

Bill Ove Bjørsland

Haakonsvern orlogsstasjon

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

FLO Forsvarets verksted Bergen (FVBE)

Lars-Erik Knudsen

FLO Forsyning RLL Vest

Ann-Kristin Markussen

FLO Forsyning

Berit Johnsen

FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP)

Per Julsrud

Heimevernet

Solfrid Løvlien

Forsvarsmateriell (FMA)

Geir Tore Land

KNM Harald Haarfagre

Eivind Koppang

Forsvarsbygg Ressurssenter

Liv Kaarbø

133 Luftving Stasjonsgruppe Andøya

Geir-Atle Tøllefsen Johansen

FLO Stab

Bent Ragnar Ringvold

FLO Strategiske anskaffelser

Jan Even Skrukkerud

FLO Forsyningsavdeling Nordland

Brita Steffensen