Grønn
Nettsidene er under arbeid

Vi har fått nye nettsider og er i gang med å oppdatere informasjon og artikler. Det kan som følge av dette være at du ikke finner alt du lurer på her inne enda, og det vil kunne forekomme endringer på sidene i tiden fremover.

 

Send e-post til post@ntlforsvar.no om du savner noe, har innspill til nettsidene eller bare har et spørsmål du ønsker svar på.

01.04.2021

Main
Nettsidene er under arbeid
Main

Vi har fått nye nettsider og er i gang med å oppdatere informasjon og artikler. Det kan som følge av dette være at du ikke finner alt du lurer på her inne enda, og det vil kunne forekomme endringer på sidene i tiden fremover.

 

Send e-post til post@ntlforsvar.no om du savner noe, har innspill til nettsidene eller bare har et spørsmål du ønsker svar på.

01.04.2021


Gratis medlemskap for læringer

Fra 1. januar 2021 dekker NTL Forsvar medlemskap for alle lærlinger som er medlem i NTL Forsvar. 

01.01.2021

Main
Gratis medlemskap for læringer
Main

Fra 1. januar 2021 dekker NTL Forsvar medlemskap for alle lærlinger som er medlem i NTL Forsvar. 

01.01.2021


Nytt forsikringstilbud fra NTL Forsvar

NTL Forsvar har i samarbeid med Sparebank 1 og Fremtind forsikring utviklet to forsikringspakker tilpasset alle våre medlemmer i forsvarssektoren.

 

Pakkene gir god dekning til alle som har en aktiv hverdag og passer spesielt godt for de som er operative. Forsikringspakkene er aldersbetinget og har fått navnene Forsvarspakken U27 og Forsvarspakken O27. Innholdet i de to pakkene er ganske likt, men det er noen små viktige forskjeller. I denne artikkelen går vi igjennom likhetene og forskjellene i de to pakkene.

01.01.2021

Main
Nytt forsikringstilbud fra NTL Forsvar
Main

NTL Forsvar har i samarbeid med Sparebank 1 og Fremtind forsikring utviklet to forsikringspakker tilpasset alle våre medlemmer i forsvarssektoren.

 

Pakkene gir god dekning til alle som har en aktiv hverdag og passer spesielt godt for de som er operative. Forsikringspakkene er aldersbetinget og har fått navnene Forsvarspakken U27 og Forsvarspakken O27. Innholdet i de to pakkene er ganske likt, men det er noen små viktige forskjeller. I denne artikkelen går vi igjennom likhetene og forskjellene i de to pakkene.

01.01.2021


Promotert arrangement
Digitalt medlemsmøte 18.05.21

Vi inviterer til nytt digitalt medlemsmøte! Denne gangen vil vi ta en titt på gangen i årets lønnsoppgjør og dele den informasjonen vi har om fremgangen i lønnsoppgjøret i staten 2021. Vi vil også vise deg hvilke kurstilbud som er tilgjengelige for våre medlemmer, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med det å delta på kurs i regi av NTL. Vi runder av med trekning av vinnere i vårens vervekonkurranse!

date 18.05.2021

deadline Påmeldingsfrist: 18.05.2021

place Nettarrangement

Main
Foto:

Vi inviterer til nytt digitalt medlemsmøte! Denne gangen vil vi ta en titt på gangen i årets lønnsoppgjør og dele den informasjonen vi har om fremgangen i lønnsoppgjøret i staten 2021. Vi vil også vise deg hvilke kurstilbud som er tilgjengelige for våre medlemmer, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med det å delta på kurs i regi av NTL. Vi runder av med trekning av vinnere i vårens vervekonkurranse!

Main
Foto:

date 18.05.2021

deadline Påmeldingsfrist: 18.05.2021

place Nettarrangement

Leaders
Nestleder
Rune Bjørseth
Leaders
Organisasjonssekretær
Eli Sandslet
Leaders
Organisasjonssekretær
Nikolai Stetzer Oldervik
NTL Forsvar Viken
Turid Marie Larsen
NTL Forsvar Trøndelag
Håvard Teveldal
NTL Forsvar Gudbrandsdalen
Geir Tore Land
NTL Forsvar Indre Troms
Arild Danielsen
NTL Forsvar Ofoten
Ove Berg
NTL Forsvar Vesterålen
Nina Jarnæs Skogvoll
NTL Forsvar Mosjøen
Jan Kjetil Grøftrem
NTL Forsvar Bodø
Mia Cecilie Linton
NTL Forsvar Porsanger
Nils-Gunnar Korsvik
NTL Forsvar Hamar
Frank Skaug Sandbæk
NTL Forsvar Romerike
Tor Engbakken
NTL Forsvar Harstad
Tanja Hestvik Tronstad
NTL Forsvar Skøelv
Henning Strand
NTL Forsvar Bergen
Iselinn Rasmussen
NTL Forsvar Østerdalen
Anne Kjøllestad
NTL Forsvar forskningsinstitutt
Britt Marit Røberg Myrstad
NTL Forsvar Kirkenes
Hilde Leonhardsen
Forsvarsbygg
Daniel Sjåfjell
Forsvarsbygg EF - region Vest - Vatne
Ronny Mongstad
Hæren (nivå)
Erling Utnes
Sjøforsvaret (nivå)
Ivar Kåre Olsen
Forsvarsbygg Ressurssenter
Morten Lindanger
Forsvarsbygg EF - region øst
John Persgård
Forsvarsbygg EF - region Hålogaland
Terje Strøm
Forsvarsbygg EF - region vest
Ronny Mongstad
Forsvarsbygg EF - region nord
Bjørn-Ove Sletten
Forsvarsmateriell (FMA) (nivå)
Geir Tore Land
Cyberforsvaret (nivå)
Rune Lygren
Heimevernet (nivå)
Hans Rune Nicolaisen
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) (nivå)
Mia Cecilie Linton
Forsvarets personell- og vernepliktssenter (nivå)
Audun Gaare
Luftforsvaret (nivå)
Henning Strand
Forsvarsbygg EF - region Viken
Tore Nordmyren
Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling
Tina Kalsveen
Forsvarets fellestjenester (FFT)
Kjersti Vaksdal
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Thomas Lystfell
Forsvarets logistikkorganisasjon
Tor Kristian Godlien
Forsvarets Høgskole
Tonje Skeie Bakke
FOH Reitan
Anders Jonsson
Forsvarsbygg EF - region Vest - Bergen
Ronny Mongstad
Forsvarsbygg EF - region Vest - Voss
Ronny Mongstad
FFI Kjeller
Hanna Elisabeth Michele Caquet
Forsvarsbygg Ressurssenter
Liv Kaarbø
133 Luftving Stasjonsgruppe Andøya
Geir-Atle Tøllefsen Johansen