Grønn

For tillitsvalgte og medlemmer

På disse sidene vil du finne informasjon som er relevant for våre tillitsvalgte og medlemmer.

 

For Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og andre relevante avtaler og lover, se "Avtaler og regelverk"

 

Særvedtekter for NTL Forsvar og protokoll fra Representantskapsmøtet 2020 (her må du være logget inn på medlemsnett for å få åpnet dokumentene):

Se nederst på siden.

 

NTL Forsvar sitt aktivitetsfond

Aktivitetsfondet - NTL Forsvar

 

Reise i regi av NTL Forsvar

Retningslinjer for reise og skjema for reiseregning

Den enkelte legger selv ut for reisen og vil få utgifter refundert i rimelig tid etter at reiseregning er levert. 

  • sendes inn snarest mulig, og senest innen 3 – tre – uker, etter at reisen er utført.

Reiseregninger som ikke er levert innen 4 uker etter avsluttet reise vil ikke utbetales uten gyldig grunn. 

 

Praktisk informasjon om styrearbeid og jobben som tillitsvalgt

Her finner du blant annet en huskeliste for nyvalgte styrer og andre gode råd for styrearbeid og jobben som tillitsvalgt.

Håndbok for tillitsvalgte 

NTLs håndbok for tillitsvalgte - fullversjon

Protokoll fra NTL Forsvars representantskapsmøte 10.-11.mai 2022.pdf

Særvedtekter NTL Forsvar (2022-2024).pdf

Kravskjema+iht+HTA+251-253+- (7).docx

Tema