Grønn
Hjem   > Artikkel

For tillitsvalgte og medlemmer

På disse sidene vil du finne informasjon som er relevant for våre tillitsvalgte og medlemmer.

 

Særvedtekter for NTL Forsvar og protokoll fra Representantskapsmøtet 2020:

Særvedtekter NTL Forsvar (2020-2022) .pdf

Protokoll Representantskapsmøte 5. og 6. mai 2020.pdf

 

NTL Forsvar sitt aktivitetsfond

Aktivitetsfondet - NTL Forsvar

Tema    

Av Nikolai Stetzer Oldervik
Publisert: 01.01.2021
Sist endret 23.08.2021