Grønn
Foto
NTL Forsvar

Styret NTL Forsvar 2020-2022

Styret er det nest øverste organet i NTL Forsvar etter Representantskapsmøtet og gjennomfører regelmessige styremøter hvor de behandler saker som er av betydning for NTL Forsvar og våre medlemmer.


Leder
Stina Hassel
Mobil: 990 92 234

Nestleder
Rune Bjørseth
Mobil: 465 14 847

Sekretær
Anne Kjøllestad
Mobil: 476 56 524


Kasserer
Atle Edvardsen
Mobil: 990 09 764

Styremedlem
Steinar Berthelsen
Mobil: 959 64 233


Styremedlem

Geir-Tore Land
Mobil: 900 83 336

Styremedlem
Tor Kristian Godlien
Mobil:976 70 967

Styremedlem
Ann-Eva Anfeltmo
Mobil:456 11 798

Styremedlem
Bjørn Ove Sletten
Mobil: 970 48 759

Styremedlem

Erling Utnes
Mobil: 477 83 121

Styremedlem

Elin Arntzen
Mobil: 958 52 930

1. varavaramedlem

Berit Johnsen
Mobil: 975 39 080

2. varamedlem
Geir-Atle Johansen
Mobil:416 47 782

3. varamedlem

Håvard Teveldal
Mobil: 400 20 757

Tema