Grønn
Foto
Guro Gulstuen Nordhagen

Styret NTL Forsvar 2022-2024

tyret er det nest øverste organet i NTL Forsvar etter Representantskapsmøtet og gjennomfører regelmessige styremøter hvor de behandler saker som er av betydning for NTL Forsvar og våre medlemmer.


Leder
Stina Hassel
Mobil: 990 92 234
E-post: sh@ntlforsvar.no

 

Nestleder
Rune Bjørseth
Mobil: 465 14 847
E-post: rb@ntlforsvar.no

 

Sekretær
Anne Kjøllestad
Mobil: 476 56 524
E-post: anne.kjollestad@ntlforsvar.no

 


Kasserer
Atle Edvardsen
Mobil: 990 09 764
E-post: atle.edvardsen@forsvarsbygg.no

 

Styremedlem
Steinar Berthelsen
Mobil: 959 64 233
E-post: sberthelsen@mil.no

 


Styremedlem

Geir-Tore Land
Mobil: 900 83 336
E-post: gland@mil.no

 

 

 

Styremedlem
Tor Kristian Godlien
Mobil:976 70 967
E-post: tkgo@online.no

 

 

Styremedlem
Jeanett Bjørndahl
Mobil:477 58 533
E-post: jeanett.bjorndahl@gmail.com

 

 

 

Styremedlem
Daniel Sjåfjell
Mobil: 990 38 127
E-post: daniel.sjafjell@forsvarsbygg.no

 

 

1. varavaramedlem

Bjørn Ove Sletten
Mobil: 970 48 759
E-post: bjorn-ove.sletten@forsvarsbygg.no

 

2. varamedlem
Håvard Teveldal
Mobil: 400 20 757
E-post: hteveldal@outlook.com

3. varavaramedlem
Berit Johnsen
Mobil: 975 39 080
E-post: bejohnsen@mil.no

4. varavaramedlem

Erling Utnes
Mobil: 477 83 121
E-post: erli-ut@online.no 

 

Tema