Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling

 - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Tina Kalsveen

482 23 513

tina.kalsveen@forsvarsbygg.no

Vara HTV

Tommy Johansen

473 37 317

tommy.johansen@forsvarsbygg.no

FB Prosjekt og utvikling - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema