Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsbygg Region Viken

 - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Tore Nordmyren

950 86 065

tore.nordmyren@forsvarsbygg.no

Vara HTV

 

FB Region Viken - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema