Grønn

Tillitsvalgt - Forsvarsbygg Ressurssenteret

 - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Morten Lindanger

907 33 026

morten.lindanger@forsvarsbygg.no

 

Vara HTV

Lene Brenneng

976 26 566

Lene.brenneng@forsvarsbygg.no

 

FB Ressurssenteret - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema