Grønn

Tillitsvalgte - Heimevernet

HV - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Håvard Teveldal

400 10 757

hteveldal@outlook.com

Vara HTV

Åpent verv

 

 

HV - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
 Se vedlegg  

HV ATVer pr 2022-10-05.xlsx

Tema