Grønn

Tillitsvalgte - Heimevernet

HV - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Hans Rune Nicolaisen

905 37 102

hnicolaisen@mil.no

Vara HTV

Åpent verv

 

 

HV - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema