Grønn

Tillitsvalgte - Hæren

Hær - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Erling Utnes

477 83 121

erutnes@mil.no

Vara HTV

Per-Erik Wilhelmson

 992 22 150

 pwilhemson@mil.no

Hær - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema