Grønn

Tillitsvalgte - Sjøforsvaret

 

OBS! Krav til lokale lønnsforhandlinger 2021 i Sjøforsvaret sendes til Steinar Berthelsen på e-post: sberthelsen@mil.no

 

Dersom du har spørsmål om lokale lønnsforhandlinger 2021 i Sjøforsvaret kan du også sende disse på e-post til Steinar, eller ringe han på telefon 95964233.

 

 

Sjø - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Ivar Kåre Olsen

415 57 099

ivaolsen@mil.no

Vara HTV

Gunnar Drange

926 91 956

gdrange@mil.no

Sjø - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema