Grønn

Tillitsvalgte - Åpne verv

Vi har for øyeblikket ingen som bekler verv som hovedtillitsvalgt (HTV) i denne DIF'en. Dersom du har spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold kan du sende e-post til post@ntlforsvar.no, så vil vi bistå deg med å finne tillitsvalgte som kan støtte deg.

 

Dersom du ønsker å påta deg verv som hovedtillitsvalgt kan du også sende e-post til post@ntlforsvar.no, så vil vi veilede deg i hvordan du kan gå frem for å gjennomføre valg etter Hovedavtalen med tilpasningsavtale.

Tema