Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsmateriell Kampflyavdelingen

Kampflyavdelingen ivaretas av ATV i Luft kapasiteter.

 

Dersom du ønsker å påta deg ansvar som avdelingstillitsvalgt for NTL Forsvar i Kampflyavdelingen, kan du ta forbindelse med NTL Forsvar sin HTV i Forsvarsmateriell.

FMA - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)

ATV

Vakant

Vara ATV

Vakant

Tema