Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsmateriell Land kapasiteter

Har du arbeidsrelaterte spørsmål, eller ønsker du å påta deg ansvar som avdelingstillitsvalgt for NTL Forsvar i Land kapasiteter, kan du ta forbindelse med NTL Forsvar sin HTV i Forsvarsmateriell.

FMA - Avdelingstillitsvalgte (nivå 2)

ATV

Vakant

Vara ATV

Vakant

Tema