Grønn

Retningslinjer for reise og skjema for reiseregning

Her finner du retningslinjer for reise og skjema for reiseregning. Ved spørsmål kan du alltid sende en e-post til post@ntlforsvar.no.

 

Flyreiser: NTL F har eget kostnadssted (ATO-reise) for reiser med SAS. 

Hotell: Benytt Forsvarets avtale med Bergh-Hansen Bestill i god tid. NTL Forsvar har ikke egen avtale med hotell.

PM-2023-16 Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands – nye satser fra 1. januar 2024

Reiseregningsmal NTL Forsvar 2024.xlsx

Reisebestemmelser NTL Forsvar – gjeldene fra 13.3.23.pdf

Tema