Grønn

Tillitsvalgte - Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NSM - Hovedtillitsvalgte (nivå 1)

HTV

Thomas Lystfell

906 98 718

thomas.lystfell@nsm.stat.no

Vara HTV

Vakant

Tema
Tillitsvalgte