Grønn

NTL Forsvar Vesterålen - Kontaktinfo

NTL Forsvar Vesterålen - Kontaktinfo

Leder

Geir-Atle T. Johansen

416 14 782

geir_atle89@hotmail.com

Nestleder

Terje Strøm

951 32 321

terje.strom@forsvarsbygg.no

Tema
Tillitsvalgte