Grønn

Dette krever NTL i årets lønnoppgjør

Lista er lang når forbundet går inn i forhandlinger.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil som alle andre fagforbund, kreve økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør. Etter flere år med reallønnsnedgang, er det på tide å gi folk mer penger i lommeboka.

Dette sier NTLs tariffpolitiske uttalelse, som ble vedtatt av landsstyret 7. februar 2024:

NTL krever et oppgjør som sikrer reallønnsvekst og gir en utjevnende effekt. Dette sikres best gjennom størst mulig generelle kronetillegg på sentralt nivå. Det bør derfor ikke settes av midler til lokale forhandlinger i 2024.

I FriFagbevegelse kan du lese mer om NTLs forventninger til årets lønnsoppgjør.

Her finner du også kravene som NTL har til:

  • likelønn, lavlønn og lederlønn
  • Omstilling, det grønne skiftet og kompetanseutvikling
  • Arbeidstid
  • Pensjon

Tema
Lønnsoppgjør