Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

NTLs organisasjon

Publisert: 18.08.2023

Vervekampanje juli: Torleif T. Storesund fra NTL Sjøfartsdirektoratet

Vi vil gratulere vinner av juli måned Torleif T. Storesund fra NTL Sjøfartsdirektoratet, som her er avbildet med vervepremien, en NTL termoskopp.

Sammen skal vi nå målet vårt med å øke medlemsantallet med minst 250 yrkesaktive medlemmer innen 30. april 2024. Fortsett det gode vervearbeidet dere gjør ute i avdelingene.

 

NTLs organisasjon

Publisert: 04.08.2023

Vervekampanje - juni - Synne Hammervik, NTL Bufdir og Bufetat

Vi har jo gående både månedlige og lengre vervekampanjer, og om du verver nye medlemmer blir du hver måned med i trekningen av en termoskopp. Vinner i juni var Synne Hammervik fra NTL Bufdir og Bufetat som her får overrakt premien fra Johanne Halsnes Århus i avdelingsstyret sitt.
 
 

Publisert: 20.06.2023

Vervekampanje - mai

Månedens vinner for mai ble Mathilde Dahl fra NTL Statens Pensjonskasse, som her har fått en NTL-termoskopp som premie. Vi gratulerer, og takker for innsatsen så langt.

Vi håper dere alle fortsetter vervingen for fullt selv om det er sommer, erfaringsvis vet vi at mange av dere får nye kollegaer over sommeren. Husk at den viktigste grunnen til at folk ikke er organiserte er at ingen har spurt dem om å bli det.

Lønnsoppgjør

Publisert: 01.06.2023

Lokale lønnsforhandlinger kurs for statsansatte - Oslo 31. mai og 1. juni

Ca 50 tillitsvalgte på kurs i lokale lønnsforhandlinger for statsansatte i Oslo.

Publisert: 10.05.2023

Vervekampanje - april

Månedens vinner for april var Gunvor Haustveit fra NTL Riksantikvaren. Her avbildet med nytt medlem Eldar Høe (i midten) og leder Geir Tvedt (til venstre).

Publisert: 04.05.2023

NTL Finanstilsynet - studietur

Kurs med NTL Finanstilsynet i Madrid.

Publisert: 04.05.2023

1. mai Oslo

Vel overstått 1. mai alle sammen!
 
 
 

Publisert: 04.05.2023

Vervekampanje - mars

Som kjent har vi en månedlig vervekampanje hvor det trekkes ut en tilfeldig verver som får en NTL-termoskopp som takk for innsatsen.
Månedens verver for mars var Sakina Bougato fra NTL Barneverns- og helsenemnda, som fikk overrakt premien fra avdelingens styremedlem Monica!

Publisert: 13.04.2023

Ledersamling 2023 - Sundvolden hotel

Vellykka ledersamling med over 50 deltakere på Sundvolden.

Streik

Publisert: 09.03.2023

Tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte

Vi er i 2023, men likevel må det fortsatt av og til settes makt bak krav om grunnleggende ting i arbeidslivet, som tariffavtaler og rettferdige pensjonsordninger. NTL Sentralforvaltningens styre vedtok i møte forrige uke tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte:
 

LOfavør

Publisert: 09.03.2023

Nå får du en ny medlemsfordel i NTL

Landsmøtet i Norsk Tjenestemannslag vedtok 10. november 2022 å innføre LOfavør Advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel. 
 

Publisert: 01.03.2023

Våre avtaleområder

NTL Sentralforvaltningen er som et mini-NTL med medlemmer i både staten og innenfor ulike overenskomster. Under er en oversikt over medlemstallet i for de ulike overenskomstene per 1. mars 2023.

NTLs organisasjon

Publisert: 07.04.2022

Kontakt

NTL Sentralforvaltningen har kontorlokaler i Folkets hus på Youngstorget i Oslo.

(Inngang på hjørnet mot Torggata).

Telefonnummeret dit er 22 20 82 45, og e-post er: post@ntl-sf.no.

 

Publisert: 01.07.2021

Staten

Flesteparten av medlemmene både i NTL som helhet og i NTL Sentralforvaltningen er omfattet av det statlige tariffområdet.

Publisert: 01.07.2021

Aktivitetsstøtte

NTL Sentralforvaltningen har oppdatert og økt tilskudd for aktivitetsstøtte. Vi håper dette skal stimulere til mer aktivitet og kreativitet ute på arbeidsstedene hvor vi organiserer. Søknad sendes til post@ntl-sf.no. Om det er søkt NTL om støtte skal denne søknaden legges ved.

Publisert: 01.07.2021

Nye nettsider

NTL Sentralforvaltningen har fått nye nettsider!

Publisert: 01.07.2021

Abelia

NTL Sentralforvaltningen har flere medlemmer i Abelia-NHO området. Likevel er majoriteten av NTL sine medlemmer som er i Abelia tilknyttet NTL Forskningsinsitutter. Under finner du lenke til NTL sine sider om Abelia og nettsidene til NTL Forskningsinstitutter.

Publisert: 01.07.2021

Direkteavtaler

NTL har en del direkteavtaler. Det er en avtale mellom den enkelte virksomheten og NTL.

Publisert: 01.07.2021

Virke

NTL Sentralforvaltningen organserer medlemmer i mange virksomheter hvor arbeidsgiver er organsiert i Virke. Vi hadde per 1. november 2019 180 medlemmer i Virke-området. Under er en liste over alle organisasjonene eller virksomhetene vi har medlemmer hvor arbeidsgiver er organsiert i Virke. De fleste er omfattet av overenskomsten mellom NTL og Virke, den så kalte landsoverenskomsten for virksomheter (HUK).

Publisert: 01.07.2021

Spekter

NTL Sentralforvaltningen organsierer flere virksomheter i Spekter. Overenskomstavtalen i Spekter er organsiert i en A-del og en B-del. A-delen gjelder alle og er ikke så omfattende. Alle virksomheter har en egen B-del. Spekter ble opprettet i 1993. De fleste medlemsbedriftene har en eller annen form for offentlig tilknytning, enten i form av eierskap eller at de i stor grad lever av offentlig midler. NTL har ca. 3200 medlemmer i Spekter. Ca 130 av disse er hos oss.

Last inn neste 20