Orginal - Rød

Brukerdialog

Styret 2021

Styreleder Glenn Reinholtsen
Nestleder Kristina Reinholdtsen 
Kasserer John Pettersen
Sekretær Tove Solli
Studieleder Trond Løsengen
Styremedlem/ungtillitvsalgt  Julie Mathilde Bjerkem Oksås
Styremedlem Marianne Dyrdal Øy
Styremedlem Per Arne Reum
Styremedlem Siv Johnsen
1. Vara Silje Jegersen Hollås
   
   
   

Leder: Glenn Reinholtsen
E-post: glenn.reinholtsen@skatteetaten.no

Tema