Orginal - Rød

Informasjonsforvaltning

Tillitsvalgte på divisjon informasjonsforvaltning!

Styret 2022

Styreleder Unni Jørgensen
Nestleder Ingrid Amundgård
Kasserer Bodil Langseth
Sekretær Aurora Hagen
Styremedlem Einar Sexe
Styremedlem Annlaug Tho
Styremedlem/ung TV Catrine Olaussen
1. Vara Marianne Iversen
2. Vara Iris Jeanette Grøtte

 

Leder: Unni Jørgensen 
E-post: unni.jorgensen@skatteetaten.no

Tema