Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL Skatt

Mellomoppgjøret 2023

Som alle sikkert er kjent med ble LO Stat enig med arbeidsgiver rekordtidlig i år. Resultatet av årets oppgjør i staten ble en økonomisk ramme på 5,2%.....

05.05.2023

Mellomoppgjøret 2023

Som alle sikkert er kjent med ble LO Stat enig med arbeidsgiver rekordtidlig i år. Resultatet av årets oppgjør i staten ble en økonomisk ramme på 5,2%.....

05.05.2023

Skolering av ungtillitsvalgte i NTL Skatt

Som et ledd i NTL Skatts satsing på skolering for våre ungtillitsvalgte dro vi denne uken til Stockholm. Vi gjennomførte en super konferanse der hovedtemaene var:

21.04.2023

Skolering av ungtillitsvalgte i NTL Skatt

Som et ledd i NTL Skatts satsing på skolering for våre ungtillitsvalgte dro vi denne uken til Stockholm. Vi gjennomførte en super konferanse der hovedtemaene var:

21.04.2023

Et helhetlig skattesystem

Et helhetlig skattesystem NTL Skatt har avgitt en høringsuttalelse til NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. NOU’en inneholder forslag til endringer i eksisterende regelverk som vil kunne få konsekvenser for Skatteetaten de neste årene, og som helt sikkert vil skape omfattende faglig og politisk debatt

20.04.2023

Et helhetlig skattesystem

Et helhetlig skattesystem NTL Skatt har avgitt en høringsuttalelse til NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. NOU’en inneholder forslag til endringer i eksisterende regelverk som vil kunne få konsekvenser for Skatteetaten de neste årene, og som helt sikkert vil skape omfattende faglig og politisk debatt

20.04.2023

Landsmøte 2022

I forrige uke var NTL Skatt representert med 16 delegater på NTL sitt landsmøte. I tillegg møtte Ingrid Sølberg, Bjørn Ove Hersdal og Tor-Petter Hågensen som deltakere av NTL sitt landsstyre, Bente Næss Holt som hovedkasserer, Astrid Lundanes som medlem av kontrollkomiteen, samt Renate Swensen og Lisa Granlund som forbundssekretærer. Flere av våre representanter var på talerstolen, vi frontet flere viktige områder i vedtektene, blant annet navnedebatten..

16.11.2022

Landsmøte 2022

I forrige uke var NTL Skatt representert med 16 delegater på NTL sitt landsmøte. I tillegg møtte Ingrid Sølberg, Bjørn Ove Hersdal og Tor-Petter Hågensen som deltakere av NTL sitt landsstyre, Bente Næss Holt som hovedkasserer, Astrid Lundanes som medlem av kontrollkomiteen, samt Renate Swensen og Lisa Granlund som forbundssekretærer. Flere av våre representanter var på talerstolen, vi frontet flere viktige områder i vedtektene, blant annet navnedebatten..

16.11.2022

Siste nytt fra NTL

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL?

LO Stats tariffkonferanse i Kristiansand

16.01.2024

16.01.2024 09:00

Kristiansand

LO Stats tariffkonferanse i Bergen

17.01.2024

17.01.2024 09:00

Bergen

LO Stats tariffkonferanse i Tromsø

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Tromsø

LO Stats tariffkonferanse i Oslo

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Oslo

Om verving av NTL-medlemmer

Tariffavtaler

Om oss

NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Foto
NTL Skatt
NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

NTL Skatt

Foto
NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

1. nestleder

Erling Broen

Sekretær

Sonja Moltumyr

2. nestleder

Erik Boberg Dibba

Studieleder

Nina Fosshaug

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Anette Eide

Styremedlem

Aurora Hagen

Styremedlem

Malin Hogstad

Kontakt oss

Våre avdelinger

NTL Direktoratet for økonomistyring

Malin Elisabeth Tvedt Hogstad

NTL Skatt brukerdialog

Glenn Reinholtsen

NTL Skatt informasjonsforvaltning

Unni Jørgensen

NTL Skatt innkreving

Trond Ole Hammer

NTL Skatt innsats

Ann-Mari Balto

NTL Skatt SKD/IT/utvikling

Nina Fosshaug

Plasstillitsvalgte

DFØ kontorsted Stavanger

Anne Simonsen Helgeland

DFØ kontorsted Trondheim

Synnøve Meådal

DFØ Sentralenheten Oslo

Janita Evasdatter Sebergsen

Skattedirektoratet - Drammen skattekontor

Ranveig Margrethe Røysi

Skattedirektoratet - Grålum skattekontor

Linda Mørk

Skattedirektoratet - Lillehammer skattekontor

Kari Stensli

Skattedirektoratet - Lillestrøm skattekontor

Phenkhae Mathisen

Skattedirektoratet - Molde

Lill Hustad

Skattedirektoratet - Oslo Schw

Nils Anders Gamme

Skattedirektoratet - Oslo Schw

Tommy Håvard Gaustad

Skatteetaten Utvikling - Stavanger skattekontor

Maia Ylvisaker Jaatun

Skattedirektoratet - Stavanger

Maia Ylvisaker Jaatun

Skatteetaten IT - Stavanger skattekontor

Maia Ylvisaker Jaatun

Skattedirektoratet - Tønsberg skattekontor

Berit R. Ludvigsen

Skatteetaten Brukerdialog - Askim

Anne Line M. Dyrnes

Skatteetaten Brukerdialog - Bergen

Jon Atle Spilde

Skatteetaten Brukerdialog - Bodø

Frank Terje Olsen

Skatteetaten Brukerdialog - Bø i Telemark

Bjørn Ove Nordskog

Skatteetaten Brukerdialog - Drammen

Unni Wennberg

Skatteetaten Innsats - Drammen

Tove Helen Gaarder

Skatteetaten Brukerdialog - Egersund

Roger Rasmussen

Skatteetaten Brukerdialog - Finnsnes

Bent-Arild Karlsen

Skatteetaten Brukerdialog - Gjøvik

Jon Per Longva

Skatteetaten Brukerdialog - Grimstad

Albert Nævestad

Skatteetaten Brukerdialog - Grålum

Gunnhild Lade

Skatteetaten Brukerdialog - Harstad

Stein Tore Sebulonsen

Skatteetaten Brukerdialog - Haugesund

Helen Pedersen Jensen

Skatteetaten Brukerdialog - Hønefoss

Ove Bråten

Skatteetaten Brukerdialog - Kirkenes

Ann Britt Sjåstad

Skatteetaten Brukerdialog - Knarvik

Magdalena Ziemlewicz

Skatteetaten Brukerdialog - Kongsvinger

Terje Verhaug

Skatteetaten Brukerdialog - Kristiansund

Annette Vik

Skatteetaten Brukerdialog - Leikanger

Olav Norstein Eggum

Skatteetaten Brukerdialog - Leira i Valdres

Jan Jørund Mæland

Skatteetaten Brukerdialog - Lyngdal

Turid Ann Olsen

Skatteetaten Brukerdialog - Molde

Amund Vaagen

Skatteetaten Brukerdialog - Moss

Grete Kimerud

Skatteetaten Brukerdialog - Namsos

Julie Mathilde Bjerkem Oksås

Skatteetaten Brukerdialog - Narvik

Line Larsen

Skatteetaten Brukerdialog - Nordfjordeid

Jakob Myrestrand

Skatteetaten Brukerdialog - Orkanger

Ulrikke Wedø Rabben

Skatteetaten Brukerdialog - Oslo Schw

Agnieszka Donal

Skatteetaten Brukerdialog - Otta

Johnny Dahlen Båtstad

Skatteetaten Brukerdialog - Rana

Bente Helen Madsen

Skatteetaten Brukerdialog - Sandvika

Monica Sørlie

Skatteetaten Innkreving - Skien

Bjarne Møller

Skatteetaten Innsats - Skien

Øystein Øvervall

Skatteetaten Brukerdialog - Skien

Aud Jorunn Farstad

Skatteetaten Brukerdialog - Sortland

Sissel Lauritsen

Skatteetaten Brukerdialog - Stavanger

Guro Mykland Madsen

Skatteetaten Brukerdialog - Steinkjer

Ragnhild Stubban

Skatteetaten Brukerdialog - Tromsø

Frode Hansen Bergland

Skatteetaten Brukerdialog - Trondheim

Anita Stenstvedt

Skatteetaten Brukerdialog - Tynset

Marianne Kroglund

Skatteetaten Brukerdialog - Tønsberg

Stig Sukke

Skatteetaten Brukerdialog - Ulstein

Bjørn Sæther

Skatteetaten Brukerdialog - Vadsø

Karin Larsen

Skatteetaten Brukerdialog - Ålesund

Erlend Hukkelås Gaustad

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Grimstad

Karin Aspås

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Grålum

Arild Ingerø

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Hamar

Wiggo Rusten

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Hammerfest

Nadia Brovold

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Haugesund

Håkon Alne Paulsen

Skatteetaten informasjonsforvaltning - Oslo Helsfyr

Ingrid Amundgård

Skatteetaten Informasjonsforvaltning - Skien

Ingjerd Nomme

Skatteetaten Brukerdialog - Lillehammer

Kjersti Sulistiono

Skatteetaten Innkreving - Askim

Pål Rypdal

Skatteetaten Innkreving - Bergen

Marius André Hanssen

Skatteetaten Innkreving - Bjørnevatn skattekontor

Tor-Petter Hågensen

Skatteetaten Innkreving - Drammen

Tanja Gyttrup

Skatteetaten Innkreving - Grimstad

Reidun Knutsen

Skatteetaten Innkreving - Oslo Schw

Alf Helge Hartveit Skistad

Skatteetaten Innkreving - Rana

Jørn-Ove Sivertsen

Skatteetaten Innkreving - Stavanger

Kirsti Elizabeth Walløe

Skatteetaten Innkreving - Trondheim

Erlend Nordbotten

Skatteetaten Innkreving

Erlend Nordbotten

Skatteetaten Innkreving - Vadsø

Waqas Tariq

Skatteetaten Innsats - Bergen

Håkon Hermansen

Skatteetaten Innsats - Bodø

Annelin Leirvik

Skatteetaten Innsats - Grimstad

Morten Fiuren Tretteng

Skatteetaten Innsats - Grålum

Rune Ednar Lie Henriksen

Skatteetaten Innsats - Haugesund

Brynjar Haarberg

Skatteetaten Innsats - Leknes

Sissel Toril Mathisen

Skatteetaten Innsats - Lillehammer

Tore Kvisberg

Skatteetaten Innsats - Lillestrøm

Monica Rønold

Skatteetaten Innsats - Oslo Schw

Rune Aasen

Skatteetaten Innsats - Tromsø

Monica Pedersen

Skatteetaten Innsats - Trondheim

Mona Berg Moen

Skatteetaten Innsats - Tønsberg

Mona Sjue

Skatteetaten Innsats - Voss

Marit Sandbæk

Skatteetaten IT - Grimstad skattekontor

Aslaug Merete Nordal

Skatteetaten IT - Hamar skattekontor

Linda Myhre

Skatteetaten IT - Rana skattekontor

Hanne Grethe Sætran