Grønn

Siste nytt fra NTL Skatt og DFØ

Kjøpekraften må øke i 2024

Kjøpekraften må øke, krever statsansatte før lønnsoppgjøret

I år er det hovedtariffoppgjør i staten, og de tillitsvalgte i LO Stats forbund har store forventninger. Kjøpekraften må øke!
I opptakten mot årets lønnsoppgjør gjør tillitsvalgte landet rundt seg klare for å brette opp ermene for medlemmene.

06.02.2024

Kjøpekraften må øke i 2024

Kjøpekraften må øke, krever statsansatte før lønnsoppgjøret

I år er det hovedtariffoppgjør i staten, og de tillitsvalgte i LO Stats forbund har store forventninger. Kjøpekraften må øke!
I opptakten mot årets lønnsoppgjør gjør tillitsvalgte landet rundt seg klare for å brette opp ermene for medlemmene.

06.02.2024

NTL Skatt og DFØ

NTL Skatt skiftet navn til NTL Skatt og DFØ fra den 18. januar 2024

18.01.2024

NTL Skatt og DFØ

NTL Skatt skiftet navn til NTL Skatt og DFØ fra den 18. januar 2024

18.01.2024

Staten bruker mindre penger på konsulenter

Utgiftene sank med 270 millioner i 2022. Erik Dibba i NTL Skatt bruker nye regler for å drøfte konsulentbruken i egen etat.
1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak strammet inn.

21.12.2023

Staten bruker mindre penger på konsulenter

Utgiftene sank med 270 millioner i 2022. Erik Dibba i NTL Skatt bruker nye regler for å drøfte konsulentbruken i egen etat.
1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak strammet inn.

21.12.2023

NTL krever skjerpet kontroll av utenlandske inntekter neste år

I høst kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Skatteetatens kontroll over utenlandsområdet. Leder i fagforeningen NTL Skatt, Erik Boberg Dibba krevde på LO Stats kartellkonferanse at regjeringen styrker budsjettet på kontrollområdet neste år.

27.11.2023

NTL krever skjerpet kontroll av utenlandske inntekter neste år

I høst kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Skatteetatens kontroll over utenlandsområdet. Leder i fagforeningen NTL Skatt, Erik Boberg Dibba krevde på LO Stats kartellkonferanse at regjeringen styrker budsjettet på kontrollområdet neste år.

27.11.2023

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL?

Broen til framtiden 2023

07.03.2024

07.03.2024 09:00

Rebell Oslo og på stream

LO Stats tariffkonferanse for Spekter-området

13.03.2024

13.03.2024 10:00

Påmeldingsfrist: 08.03.2024

Teams og Møllergata 10

Forhandlinger om A-delen i Spekter

09.04.2024

09.04.2024 09:00 - 10.04.2024 23:00

Hos Spekter

Tariffkonferanse for tillitsvalgte i Abelia-området - mer info kommer

22.05.2024

22.05.2024 09:00

Trondheim

Om verving av NTL-medlemmer

Tariffavtaler

Om oss

NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Foto
NTL Skatt
NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

NTL Skatt

Foto
NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

Leder

Erik B. Dibba

1. nestleder

Jon Atle Spilde

Sekretær

Sonja Moltumyr

2. nestleder

Knut Leirpoll

Studieleder

Nina Fosshaug

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

Styremedlem

Malin Hogstad

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Scott Dessingthon

1. Vara

Stein Thorvaldsen

Vara ung

Victor Kjeldstad

Kontakt oss