Grønn

Siste nytt fra NTL Skatt

NTL krever skjerpet kontroll av utenlandske inntekter neste år

I høst kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Skatteetatens kontroll over utenlandsområdet. Leder i fagforeningen NTL Skatt, Erik Boberg Dibba krevde på LO Stats kartellkonferanse at regjeringen styrker budsjettet på kontrollområdet neste år.

27.11.2023

NTL krever skjerpet kontroll av utenlandske inntekter neste år

I høst kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Skatteetatens kontroll over utenlandsområdet. Leder i fagforeningen NTL Skatt, Erik Boberg Dibba krevde på LO Stats kartellkonferanse at regjeringen styrker budsjettet på kontrollområdet neste år.

27.11.2023

Offentlig ansatte fra hele verden samlet i Geneve

Verdens fagforeninger i offentlig sektor jobber mot mange av de samme målene. Denne uka (uke 42) var de samlet for å enes om dem.

20.10.2023

Offentlig ansatte fra hele verden samlet i Geneve

Verdens fagforeninger i offentlig sektor jobber mot mange av de samme målene. Denne uka (uke 42) var de samlet for å enes om dem.

20.10.2023

NTL Skatt - høring i finanskomiteen om statsbudsjettet

NTL kom med et klart budskap til finanskomiteen: Skatteetaten trenger en økning i budsjettet for 2024. Jon-Atle Spilde (til høyre) fra NTL Skatt og Torstein Brechan fra NTL argumenterte for en økning på 100 millioner kroner til post 01, spesielt for å styrke førstelinjens bemanning.

 

17.10.2023

NTL Skatt - høring i finanskomiteen om statsbudsjettet

NTL kom med et klart budskap til finanskomiteen: Skatteetaten trenger en økning i budsjettet for 2024. Jon-Atle Spilde (til høyre) fra NTL Skatt og Torstein Brechan fra NTL argumenterte for en økning på 100 millioner kroner til post 01, spesielt for å styrke førstelinjens bemanning.

 

17.10.2023

Ny ledelse i NTL Skatt

Representantskapsmøtet i NTL Skatt som ble avholdt 19.-21.september valgte nytt styre og ledelse i NTL Skatt for 2023-25. Tidligere 2. nestleder Erik Boberg Dibba ble valgt til ny leder for NTL Skatt. Han overtar for Ingrid Sølberg som hadde vært leder siden 2014..

25.09.2023

Ny ledelse i NTL Skatt

Representantskapsmøtet i NTL Skatt som ble avholdt 19.-21.september valgte nytt styre og ledelse i NTL Skatt for 2023-25. Tidligere 2. nestleder Erik Boberg Dibba ble valgt til ny leder for NTL Skatt. Han overtar for Ingrid Sølberg som hadde vært leder siden 2014..

25.09.2023

Siste nytt fra NTL

NTLs strategiplan

NTLs strategiplan viser hvilke prioriteringer NTL har for året og hvordan de ulike leddene og nivåene i organisasjonen skal jobbe for å nå dem.

23.11.2023

NTLs strategiplan

NTLs strategiplan viser hvilke prioriteringer NTL har for året og hvordan de ulike leddene og nivåene i organisasjonen skal jobbe for å nå dem.

23.11.2023

Internasjonal solidaritet i ei krevende tid

Gode NTLere, jeg skriver denne månedens spalte fylt av bekymring, håpløshet og sinne. I mange uker har vi sett grusomme nyheter fra Israel og fra Palestina. Tusenvis av sivile er drept, veldig mange av dem er barn. 

13.11.2023

Internasjonal solidaritet i ei krevende tid

Gode NTLere, jeg skriver denne månedens spalte fylt av bekymring, håpløshet og sinne. I mange uker har vi sett grusomme nyheter fra Israel og fra Palestina. Tusenvis av sivile er drept, veldig mange av dem er barn. 

13.11.2023

Lurer du på noe om advokatforsikringen?

NTL har innført LOfavør Advokatforsikring som en kollektiv medlemsfordel. Lurer du på noe om innføringen av forsikringsordningen kan du lese mer i denne saken.

02.11.2023

Lurer du på noe om advokatforsikringen?

NTL har innført LOfavør Advokatforsikring som en kollektiv medlemsfordel. Lurer du på noe om innføringen av forsikringsordningen kan du lese mer i denne saken.

02.11.2023

- Frykter liv skal gå tapt

Avinor har ikke eget brannpersonell som kan gjennomføre røykdykk eller gå inn i fly med svak sikt. – Jeg frykter liv skal gå tapt, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten.

23.10.2023

- Frykter liv skal gå tapt

Avinor har ikke eget brannpersonell som kan gjennomføre røykdykk eller gå inn i fly med svak sikt. – Jeg frykter liv skal gå tapt, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten.

23.10.2023

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL?

LO Stats tariffkonferanse i Kristiansand

16.01.2024

16.01.2024 09:00

Kristiansand

LO Stats tariffkonferanse i Bergen

17.01.2024

17.01.2024 09:00

Bergen

LO Stats tariffkonferanse i Tromsø

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Tromsø

LO Stats tariffkonferanse i Oslo

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Oslo

Om verving av NTL-medlemmer

Tariffavtaler

Om oss

NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Foto
NTL Skatt
NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

NTL Skatt

Foto
NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

Leder

Erik B. Dibba

1. nestleder

Jon Atle Spilde

Sekretær

Sonja Moltumyr

2. nestleder

Knut Leirpoll

Studieleder

Nina Fosshaug

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Scott Dessingthon

1. Vara

Stein Thorvaldsen

Styremedlem

Malin Hogstad

2.vara

Victor Kjeldstad

Kontakt oss