Grønn

Siste nytt fra NTL Skatt og DFØ

Nå begynner lønnsoppgjøret i staten

Denne uken overleverte LO Stat tariffkravene sine til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Dermed er årets lønnsoppgjør for statsansatte i gang.

 

23.04.2024

Nå begynner lønnsoppgjøret i staten

Denne uken overleverte LO Stat tariffkravene sine til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Dermed er årets lønnsoppgjør for statsansatte i gang.

 

23.04.2024

Rådgivere ser kolleger få mer enn deg hvert år

Julie Mathilde Bjerkem Oksås tror ikke at NTL vil slutte å jobbe for å få rådgiverne inn på lønnsstige.

23.04.2024

Rådgivere ser kolleger få mer enn deg hvert år

Julie Mathilde Bjerkem Oksås tror ikke at NTL vil slutte å jobbe for å få rådgiverne inn på lønnsstige.

23.04.2024

Milliondryss til utvalgte ansatte i Skatteetaten

Det er arbeidsgiverstyrt. Når siste tilbud fra arbeidsgiver er det som blir stående, har de bukta og begge endene, sier tillitsvalgte i Skatteetaten.

23.04.2024

Milliondryss til utvalgte ansatte i Skatteetaten

Det er arbeidsgiverstyrt. Når siste tilbud fra arbeidsgiver er det som blir stående, har de bukta og begge endene, sier tillitsvalgte i Skatteetaten.

23.04.2024

Kjøpekraften må øke i 2024

Kjøpekraften må øke, krever statsansatte før lønnsoppgjøret

I år er det hovedtariffoppgjør i staten, og de tillitsvalgte i LO Stats forbund har store forventninger. Kjøpekraften må øke!
I opptakten mot årets lønnsoppgjør gjør tillitsvalgte landet rundt seg klare for å brette opp ermene for medlemmene.

06.02.2024

Kjøpekraften må øke i 2024

Kjøpekraften må øke, krever statsansatte før lønnsoppgjøret

I år er det hovedtariffoppgjør i staten, og de tillitsvalgte i LO Stats forbund har store forventninger. Kjøpekraften må øke!
I opptakten mot årets lønnsoppgjør gjør tillitsvalgte landet rundt seg klare for å brette opp ermene for medlemmene.

06.02.2024

Siste nytt fra NTL

Uravstemningen i statsoppgjøret: Hva skjer nå?

Mandag 17. juni ble det kjent at LO Stat velger å be om frivillig lønnsnemnd i hovedoppgjøret for statsansatte. Dette skjer til tross for at uravstemningen i oppgjøret endte med et solid “nei-flertall, noe som vanligvis tilsier at det blir streik. 

20.06.2024

Uravstemningen i statsoppgjøret: Hva skjer nå?

Mandag 17. juni ble det kjent at LO Stat velger å be om frivillig lønnsnemnd i hovedoppgjøret for statsansatte. Dette skjer til tross for at uravstemningen i oppgjøret endte med et solid “nei-flertall, noe som vanligvis tilsier at det blir streik. 

20.06.2024

Brudd i forhandlingene for teatrene

20 teatre er omfattet av en felles overenskomst mellom LO Stat og Spekter. Forhandlingene førte ikke til enighet, og det ble brudd. Dermed går lønnsoppgjøret videre til mekling.

19.06.2024

Brudd i forhandlingene for teatrene

20 teatre er omfattet av en felles overenskomst mellom LO Stat og Spekter. Forhandlingene førte ikke til enighet, og det ble brudd. Dermed går lønnsoppgjøret videre til mekling.

19.06.2024

NTL: – Medlemsdemokratiet er satt til side

Styret i LO Stat trosser medlemmenes nei, og ber om frivillig lønnsnemnd. Norsk Tjenestemannslag (NTL) raser mot avgjørelsen, og kaller den udemokratisk og hårreisende. 

17.06.2024

NTL: – Medlemsdemokratiet er satt til side

Styret i LO Stat trosser medlemmenes nei, og ber om frivillig lønnsnemnd. Norsk Tjenestemannslag (NTL) raser mot avgjørelsen, og kaller den udemokratisk og hårreisende. 

17.06.2024

Enighet i Avinor-meklingen

Flyplasstreiken er avverget. LO Stat og Spekter ble med Riksmeklerens hjelp i natt enige for Norsk Tjenestemannslags (NTL) medlemmer i Avinor.

12.06.2024

Enighet i Avinor-meklingen

Flyplasstreiken er avverget. LO Stat og Spekter ble med Riksmeklerens hjelp i natt enige for Norsk Tjenestemannslags (NTL) medlemmer i Avinor.

12.06.2024

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL?

Om verving av NTL-medlemmer

Tariffavtaler

Om oss

NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Foto
NTL Skatt
NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

NTL Skatt

Foto
NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

Leder

Erik B. Dibba

1. nestleder

Jon Atle Spilde

Sekretær

Sonja Moltumyr

2. nestleder

Knut Leirpoll

Studieleder

Nina Fosshaug

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

Styremedlem

Malin Hogstad

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Scott Dessingthon

1. Vara

Stein Thorvaldsen

Vara ung

Victor Kjeldstad

Kontakt oss