Grønn

Siste nytt fra NTL Skatt og DFØ

Nå begynner lønnsoppgjøret i staten

Denne uken overleverte LO Stat tariffkravene sine til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Dermed er årets lønnsoppgjør for statsansatte i gang.

 

23.04.2024

Nå begynner lønnsoppgjøret i staten

Denne uken overleverte LO Stat tariffkravene sine til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Dermed er årets lønnsoppgjør for statsansatte i gang.

 

23.04.2024

Rådgivere ser kolleger få mer enn deg hvert år

Julie Mathilde Bjerkem Oksås tror ikke at NTL vil slutte å jobbe for å få rådgiverne inn på lønnsstige.

23.04.2024

Rådgivere ser kolleger få mer enn deg hvert år

Julie Mathilde Bjerkem Oksås tror ikke at NTL vil slutte å jobbe for å få rådgiverne inn på lønnsstige.

23.04.2024

Milliondryss til utvalgte ansatte i Skatteetaten

Det er arbeidsgiverstyrt. Når siste tilbud fra arbeidsgiver er det som blir stående, har de bukta og begge endene, sier tillitsvalgte i Skatteetaten.

23.04.2024

Milliondryss til utvalgte ansatte i Skatteetaten

Det er arbeidsgiverstyrt. Når siste tilbud fra arbeidsgiver er det som blir stående, har de bukta og begge endene, sier tillitsvalgte i Skatteetaten.

23.04.2024

Kjøpekraften må øke i 2024

Kjøpekraften må øke, krever statsansatte før lønnsoppgjøret

I år er det hovedtariffoppgjør i staten, og de tillitsvalgte i LO Stats forbund har store forventninger. Kjøpekraften må øke!
I opptakten mot årets lønnsoppgjør gjør tillitsvalgte landet rundt seg klare for å brette opp ermene for medlemmene.

06.02.2024

Kjøpekraften må øke i 2024

Kjøpekraften må øke, krever statsansatte før lønnsoppgjøret

I år er det hovedtariffoppgjør i staten, og de tillitsvalgte i LO Stats forbund har store forventninger. Kjøpekraften må øke!
I opptakten mot årets lønnsoppgjør gjør tillitsvalgte landet rundt seg klare for å brette opp ermene for medlemmene.

06.02.2024

Siste nytt fra NTL

Resultatet av meklingen i staten

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatteNTL, som er det største forbundet i LO Stat, mener avtalen ikke er god nok og stemte nei til resultatet i LO Stats forhandlingsutvalg. 

24.05.2024

Resultatet av meklingen i staten

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatteNTL, som er det største forbundet i LO Stat, mener avtalen ikke er god nok og stemte nei til resultatet i LO Stats forhandlingsutvalg. 

24.05.2024

Slik vil en streik i staten ramme Norge

I forrige uke varslet LO Stat at over 4200 LO-medlemmer i staten vil tas ut i streik dersom meklingen i hovedoppgjøret ikke fører fram. I det første uttaket vil nærmere 1100 statsansatte i Oslo tas ut.

16.05.2024

Slik vil en streik i staten ramme Norge

I forrige uke varslet LO Stat at over 4200 LO-medlemmer i staten vil tas ut i streik dersom meklingen i hovedoppgjøret ikke fører fram. I det første uttaket vil nærmere 1100 statsansatte i Oslo tas ut.

16.05.2024

4240 LO-medlemmer kan gå til streik i staten

Det er mekling i årets hovedoppgjør i staten, og 4240 LO-medlemmer kan tas ut hvis det blir streik. 

08.05.2024

4240 LO-medlemmer kan gå til streik i staten

Det er mekling i årets hovedoppgjør i staten, og 4240 LO-medlemmer kan tas ut hvis det blir streik. 

08.05.2024

Brudd i Avinor-forhandlingene

LO Stat og Spekter har brutt forhandlingene i lønnsoppgjøret for 900 ansatte i Avinor. Dermed havner forhandlingene på Riksmeklerens bord.

08.05.2024

Brudd i Avinor-forhandlingene

LO Stat og Spekter har brutt forhandlingene i lønnsoppgjøret for 900 ansatte i Avinor. Dermed havner forhandlingene på Riksmeklerens bord.

08.05.2024

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL?

Webinar: Medlemsnett kursadministrasjon

05.06.2024

05.06.2024 14:00

Teams

Forhandlinger i Virke HUK

17.06.2024

17.06.2024 09:00 - 19.06.2024 23:00

Hos Virke

Webinar: Medlemsnett grunnkurs

19.06.2024

19.06.2024 14:00

Teams

Webinar: Medlemsnett grunnkurs

19.06.2024

19.06.2024 14:00

Teams

Om verving av NTL-medlemmer

Tariffavtaler

Om oss

NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Foto
NTL Skatt
NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

NTL Skatt

Foto
NTL Skatt

NTL Skatt er den klart største fagforeningen med medlemmer på absolutt alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

NTL Skatt er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.
NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.
NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper.

Leder

Erik B. Dibba

1. nestleder

Jon Atle Spilde

Sekretær

Sonja Moltumyr

2. nestleder

Knut Leirpoll

Studieleder

Nina Fosshaug

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

Styremedlem

Malin Hogstad

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Scott Dessingthon

1. Vara

Stein Thorvaldsen

Vara ung

Victor Kjeldstad

Kontakt oss