Grønn

Innkreving

Tillitsvalgte på divisjon innkreving!

Styreleder  Trond Hammer 
Nestleder Tor-Petter Hågensen
Kasserer Jorid Kristiansen                                     
Sekretær Thor-Inge Kufaas 
Studieleder Gretha Lauritsen 
Styremedlem Kirsti Walløe 
Styremedlem Jørn Ove Sivertsen 
Ungtillitsvalgt Martine Nyheim
1. Vara Karl Inge Klausen
2. vara Camilla Hordnes

          

  

         

Leder: Trond Hammer 

E-post: trond.hammer@sismo.no

Tema