Grønn

Høringer

23.04.17 - Høringsinnspill - krav om konto .pdf

23.04.15 - Høringsinnspill - et helhetlig skattesystem.pdf

Høringsuttalelse fra NTL Skatt 07.01.2022 - verdsettelse av fritidseiendom.pdf

Høringsuttalelse - retten til heltid.pdf

horingsnotat-forslag-til-forskriftsregulering-av-innleie-til-helse-og-omsorgstjenesten-og-inn.pdf

Tema