Orginal - Rød

NTL Skatt ungkonferanse

Tirsdag til torsdag gjennomførte NTL Skatt sitt ungutvalg det som må sies å være en svært vellykket konferanse. Her var det ett tett program med blant annet «Fagbevegelsen historie og rolle i samfunnsutviklingen» av NTL ung leder Martin Kvalvik...

Gode diskusjoner ved 2. nestleder i NTL Elen Dalen og stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand rundt tillitsreformen, tariffpolitikk og forventinger til ny regjering. Forbundssekretær Lone Jørgensen engasjerte med «Bli hørt og hvordan være god retorisk» og forbundssekretær Joachim Frivold gikk gjennom deler av hovedtariffavtalen, her ga deltagerne klart utrykk for at dette var noe de ville høre enda mer om fremover! Mange av deltagerne deltok for første gang og på kveldene var det lagt opp til felles aktiviteter der det ble knyttet bekjentskap på tvers av kontor og etater.  AU takker sittende og tidligere ungutvalg for god planlegging og vel gjennomført konferanse! 

Tema