Orginal - Rød
Foto
Bente Næss Holt

LO-Kongressen

Leder av NTL Skatt Ingrid har akkurat holdt innlegg på LO-kongressen. Her trakk hun frem viktigheten av å opprette en nasjonal skyløsning for offentlige virksomheter..


«LO må være like langt fremme i skoa som da vi opprettet dataavtalene på 70-tallet, og gjennom dem skapte en digitalisering av arbeidslivet på arbeidstakernes premisser og ikke arbeidsgiver alene. Dersom staten ikke umiddelbart tar de nødvendige grepene, overlater vi et av de mest sentrale myndighetsområdene vi har, lagring av data til teknologigantene. Utsetting av drift av datalagring til eksterne leverandører utgjør en privatisering av et sentralt offentlig myndighetsområde som fortsatt skal være underlagt offentlig styring og kontroll»

Tema