Orginal - Rød

Landsmøte 2022

I forrige uke var NTL Skatt representert med 16 delegater på NTL sitt landsmøte. I tillegg møtte Ingrid Sølberg, Bjørn Ove Hersdal og Tor-Petter Hågensen som deltakere av NTL sitt landsstyre, Bente Næss Holt som hovedkasserer, Astrid Lundanes som medlem av kontrollkomiteen, samt Renate Swensen og Lisa Granlund som forbundssekretærer. Flere av våre representanter var på talerstolen, vi frontet flere viktige områder i vedtektene, blant annet navnedebatten..

Navnedebatten utsatt Etter en lang debatt om endring av forbundets navn vedtok landsmøtet torsdag å utsette saken til neste landsmøte. Samtidig fikk landsstyret i oppgave å utrede saken i perioden. Dermed ble de innsendte forslagene om nye navn ikke realitetsbehandlet.

Advokatforsikring
NTL innfører LOfavør advokatforsikring, med reservasjonsrett, på samme måte som den kollektive reise-forsikringsordningen. Innboforsikring Medlemmer som får pensjoniststatus fra og med 1.1.2024 kan beholde

LOfavør innboforsikring på samme vilkår som yrkesaktive medlemmer. For medlemmer som var pensjonister før 31.12.2023 betaler forbundet forsikringen fram til LOs gratis forsikringstilbud til medlemmer som er 75 år eller eldre trer i kraft. Det er en forutsetning at medlemmet har vært medlem i NTL og betalt forsikringen i 10 år sammenhengende som yrkesaktiv og/eller pensjonist.

Valg for perioden 2022—2026
Kjersti Barsok ble gjenvalgt som forbundsleder. Erik Boberg Dibba ble valgt som fast representant i forbundsstyret og som vara til LOs representantskap. Bjørn Ove Hersdal fortsetter i landsstyret, Malin Hogstad ble valgt som ny fast representant i landsstyret og Ella-Britt Strand er fast møtende vararepresentant til landsstyret. Både Renate Swensen og Lisa Granlund ble gjenvalgt som forbundssekretærer.

Tema