Orginal - Rød

LO Stats utdanningsstipend

Holder du på med utdanning og er organisert? Da kan du få støtte fra LO Stat. Hovedkriteriet er at du kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten eller en overenskomst i Spekter, og har minimum 1 års medlemskap.

Neste søknadsfrist for studieåret 2022/23 er 15.januar. Du kan lese mer om stipendiet på LO Stats sin nettside;

 

Tema