Grønn
Foto
Kristian Brustad

Mellomoppgjøret 2023

Som alle sikkert er kjent med ble LO Stat enig med arbeidsgiver rekordtidlig i år. Resultatet av årets oppgjør i staten ble en økonomisk ramme på 5,2%.....

Det betyr et generelt tillegg til alle NTL-medlemmer på 31.000 kroner som er tilsvarende 85 % av ramma, og at det skal forhandles lokalt om 15% av ramma. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai. NTL Skatt er veldig fornøyd med at det har blitt et stort sentralt tillegg. Det betyr at de fleste av våre medlemmer har fått økt kjøpekraft. Vi synes derfor det er greit med en liten pott til lokale lønnsforhandlinger. Den endelige summen Skatteetaten får til lokale forhandlinger blir avklart senere. Det er fremdeles slik at LO og YS er på samme avtale, slik at det er disse to organisasjonene som skal forhandle på vår avtale. I fjor besluttet Stortinget at den økonomiske rammen til de uorganiserte skulle følge den avtalen som hadde flest medlemmer. For Skatteetaten innebar dette at «pengene» til de uorganiserte tilfalt LO/YSavtalen. Vi vet ikke hva som kommer til å skje med de uorganisertes penger i år, utfallet her vil ha betydning for hvor mye vi har å forhandle om lokalt, men potten er uansett liten.

Tema