Grønn

Skolering av ungtillitsvalgte i NTL Skatt

Som et ledd i NTL Skatts satsing på skolering for våre ungtillitsvalgte dro vi denne uken til Stockholm. Vi gjennomførte en super konferanse der hovedtemaene var:

Oppbyggingen av NTL og NTLs plass i LO familien, samt Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. I tillegg hadde vi en workshop der vi diskuterte hva de unge i Skatteetaten og DFØ har behov for hos en fagforening, og hvordan vi kan jobbe mer målrettet med medlemspleie, synlighet og verving. Dette er spesielt viktig i DFØ der 38 prosent av medlemsmassen er under 36 år. Med på konferansen var også nyvalgt nestleder i NTL Ung, Rikke Bergseth. Hun informerte om arbeidet til NTL Ung og hva som blir hovedsatsingene fra dem framover. Det er flott å se det store engasjementet denne gjengen med ungtillitsvalgte har, det stanset på ingen måte når en ferdige i konferanserommet, men fortsatte til langt på kveld!

Tema