Grønn

Ny ledelse i NTL Skatt

Representantskapsmøtet i NTL Skatt som ble avholdt 19.-21.september valgte nytt styre og ledelse i NTL Skatt for 2023-25. Tidligere 2. nestleder Erik Boberg Dibba ble valgt til ny leder for NTL Skatt. Han overtar for Ingrid Sølberg som hadde vært leder siden 2014..

Erik får med seg to nye nestledere; Jon Atle Spilde som tar med seg sin erfaring som tidligere hovedverneombud I Skatteetaten og Knut Leirpoll som

kommer fra divisjon IT som prosjektleder.

For øvrig består styret av følgende:

• Sekretær Sonja Moltumyr

• Kasserer Bjørn Ove Hersdal

• Studieleder Nina Fosshaug

• Ungtillitsvalgt Scott Dessingthon (fra DFØ)

• Styremedlem Ella-Britt Strand

• Styremedlem Malin Tvedt Hogstad (fra DFØ)

• 1. vara Stein Thorvaldsen

• 2. vara Victor Andre Kjeldstad

• Personlig varaungtillitsvalgt Agnieszka Donal

 

NTL Skatt og DFØ

Representantskapsmøtet vedtok et forslag om at NTL Skatt heretter skal hete NTL Skatt og DFØ, da det er viktig å synliggjøre også i navnet at vi har medlemmer både i Skatteetaten og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Dette forslaget skal behandles og avgjøres av NTLs forbundsstyre.

Ny handlingsplan

Representantskapsmøtet vedtok også en ny handlingsplan for NTL Skatt, som inneholder viktige punkter innenfor satsningsområdene;

  • Medbestemmelse under omstilling
  • Medlemsoppfølging og verving
  • Ressurssituasjonen og budsjettutvikling i virksomhetene
  • Ungarbeidet
  • Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

 

Mer fra representantskapsmøtet kan du lese her;

 

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/erik-32-skal-lede-ntlerne-i-skattetaten-og-dfo-6.158.990060.7cd92ad11c

Tema