Grønn

NTL krever skjerpet kontroll av utenlandske inntekter neste år

I høst kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Skatteetatens kontroll over utenlandsområdet. Leder i fagforeningen NTL Skatt, Erik Boberg Dibba krevde på LO Stats kartellkonferanse at regjeringen styrker budsjettet på kontrollområdet neste år.

Riksrevisjonens nylige rapport har avdekket alarmerende mangler i Skatteetatens kontroll over utenlandsområdet. Erik Boberg Dibba, leder i fagforeningen NTL Skatt, har påpekt den betydelige økonomiske belastningen det norske samfunnet bærer ved skjuling av inntekt og formue i utlandet. Ifølge Riksrevisjonen utgjør dette et tap på hele 7 milliarder kroner årlig for det norske fellesskapet.

På Kartellkonferansen tok Dibba et standpunkt som reflekterer behovet for en styrket innsats fra regjeringens side. Han understreket nødvendigheten av å øke budsjettet til kontrollområdet i 2024.

- Ifølge Riksrevisjonen taper det norske fellesskapet hele 7 milliarder kroner i året på at inntekt og formue skjules i utlandet. Regjeringen må tette skattegapet og styrke kontrolloppgavene og grunnbemanningen i Skattetaten dersom Hurdalsplattformens målsetninger skal nås, slo fagforeningslederen i Skatteetaten fast.

NTL oppfordrer regjeringen til å prioritere denne saken og ta nødvendige skritt for å styrke kontrollen over utenlandsområdet. Det er avgjørende for den økonomiske bærekraften og rettferdigheten i samfunnet vårt.

Tema
Statlig styring