Grønn

Nå begynner lønnsoppgjøret i staten

Denne uken overleverte LO Stat tariffkravene sine til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Dermed er årets lønnsoppgjør for statsansatte i gang.

 

Året lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene forhandler både om lønn og andre vilkår. NTL krever at alle statsansatte skal ha like lønns- og arbeidsvilkår og at tariffavtalene må ha et system for rettferdig fordeling av lønna, slik at vi kan sikre lønnsutvikling for alle. NTLs mål er at alle grupper skal henge med lønnsmessig, og at vi jevner ut lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. 

 

– Årets lønnsoppgjør i staten handler om kampen for like lønns- og arbeidsvilkår og et system som gjør det mulig å fordele den økonomiske ramma på en god måte. For oss er det viktig å sikre kjøpekrafta gjennom et sentralt tillegg, sier Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL. 

 

LO Stats hovedkrav er økt kjøpekraft. De krever utjevnende tiltak som reduserer forskjellen mellom kvinners og menns lønn og gir høyere reallønnsvekst for de lavest lønte. 

 

I staten skal forhandlingene være avsluttet innen 30. april. Deretter blir det eventuell megling fra 2. mai. Tidligst mulig dato for oppstart av en eventuell streik er 24. mai.

 

Følg med på informasjon som legges ut om årets lønnsoppgjør.

 

https://www.ntl.no/artikkel/224406

Tema