Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Publisert: 28.09.2022

NTL Skatt støtter Bente Holt som hovedkasserer

Bente Holt bør fortsette. Om hun blir gjenvalgt som hovedkasserer i NTL får vi kvalitet, kontinuitet og kompetanse, oppsummerer leder Ingrid Sølberg i NTL Skatt. Les mer i frifagbevegelse her 

Publisert: 15.09.2022

Krevende situasjon i etaten

Onsdag uttalte Ingrid seg i Klassekampen. Her trekker hun blant annet frem de store utfordringene etaten står ovenfor..
«Ho meiner Skatteetaten treng mange nye årsverk for å gjere oppgåvene dei er sett til. – Vi treng fleire folk for å drive sakshandsaming og kontroll. Ikkje berre av skatt, men av meirverdiavgifta. Det er der pengane er. Så har vi utfordringar med kryptovaluta, utanlandseigedom og - formuar vi ikkje har heilt grepet på, seier ho» Les hele artikkelen her (bak betalingsmur).

Publisert: 09.09.2022

NTL Skatt ung i Brussel

Denne uken var over 52 «unge» NTLere samlet I Brussel. I programmet stod blant annet guidet omvisning på Europaparlamentet, NTL ved forbundsleder Kjersti, Styrende dokumenter med forbundssekretær Guro Vadstein, LO i Brussel samt lønnskrav og forhandlinger. Arbeidsutvalget er imponert over arbeidet og gjennomføring fra ungutvalget i NTL Skatt!

 

Publisert: 11.07.2022

Sommerhilsen

NTL Skatt sine avdelingsledere har i ukene 23 -25 vært ute og besøkt følgende lokasjoner:

Grålum, Helsfyr, Tromsø, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Drammen, Sandvika, Moss, Kristiansand, Askim, Stavanger og Bergen. Hovedtema for konferansene har vært tariff, internt arbeidsmarked, den nye normalen/arbeidsplasskonseptet.

 

Publisert: 05.07.2022

NYnyeavdeling

Det nye styret i utvikling

Publisert: 31.05.2022

LO-Kongressen

Leder av NTL Skatt Ingrid har akkurat holdt innlegg på LO-kongressen. Her trakk hun frem viktigheten av å opprette en nasjonal skyløsning for offentlige virksomheter..


Publisert: 02.02.2022

Styret NTL Skatt

 

Leder

Ingrid Sølberg

ingrid.solbergsfk@skatteetaten.no

934 05 747

 

1. nestleder

Erling Broen

erling.broen@skatteetaten.no

926 83 556

 

2. nestleder

Erik Boberg Dibba

erikboberg.dibba@skatteetaten.no

469 50 794

 

Sekretær

Sonja Moltumyr

sonja.moltumyr@skatteetaten.no

924 09 374

 

Studieleder

Nina Fosshaug

nina.fosshaug@skatteetaten.no

412 20 629

 

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

bjorn.hersdal@skatteetaten.no

945 22 525

 

Styremedlem

Malin Hogstad

malin.hogstad@dfo.no

901 24 509

 

Styremedlem

Aurora Hagen

Aurora.Hagen@skatteetaten.no

955 20 536

 

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Anette Eide

Anette.Eide@skatteetaten.no

954 39 926

 

1. vara

Ella Britt

EllaBritt.Strand@skatteetaten.no

940 39 243

 

2.vara

Sananthan Guratnam

Sananthan.Gunaratnam@skatteetaten.no

97881188

   

 

 

Publisert: 20.12.2021

God jul og godt nytt år!

Det nærmer seg jul og et nytt år er like rundt hjørnet. Selv om også 2021 har vært et annerledes år, har det ikke manglet på innsats fra alle! Vi i NTL Skatt vært tydelige på at vi står ovenfor tøffe prioriteringer i årene som kommer...

Publisert: 19.11.2021

NTL Skatt ungkonferanse

Tirsdag til torsdag gjennomførte NTL Skatt sitt ungutvalg det som må sies å være en svært vellykket konferanse. Her var det ett tett program med blant annet «Fagbevegelsen historie og rolle i samfunnsutviklingen» av NTL ung leder Martin Kvalvik...

Publisert: 08.10.2021

NTL 5`er samling 2021

Denne uka deltok Ingrid, Erling, Sonja og Erik på den årlige samlingen med de 4 andre store fagforeningene i NTL: NAV, Forsvar, Politiet og Sentralforvaltningen. 

Publisert: 05.10.2021

Det er for lite ressurser i etaten!