Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Publisert: 05.05.2023

Høringer

Publisert: 05.05.2023

Mellomoppgjøret 2023

Som alle sikkert er kjent med ble LO Stat enig med arbeidsgiver rekordtidlig i år. Resultatet av årets oppgjør i staten ble en økonomisk ramme på 5,2%.....

Publisert: 21.04.2023

Skolering av ungtillitsvalgte i NTL Skatt

Som et ledd i NTL Skatts satsing på skolering for våre ungtillitsvalgte dro vi denne uken til Stockholm. Vi gjennomførte en super konferanse der hovedtemaene var:

Publisert: 20.04.2023

Et helhetlig skattesystem

Et helhetlig skattesystem NTL Skatt har avgitt en høringsuttalelse til NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. NOU’en inneholder forslag til endringer i eksisterende regelverk som vil kunne få konsekvenser for Skatteetaten de neste årene, og som helt sikkert vil skape omfattende faglig og politisk debatt

Publisert: 04.01.2023

LO Stats utdanningsstipend

Holder du på med utdanning og er organisert? Da kan du få støtte fra LO Stat. Hovedkriteriet er at du kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten eller en overenskomst i Spekter, og har minimum 1 års medlemskap.

Neste søknadsfrist for studieåret 2022/23 er 15.januar. Du kan lese mer om stipendiet på LO Stats sin nettside;

 

Publisert: 16.11.2022

Landsmøte 2022

I forrige uke var NTL Skatt representert med 16 delegater på NTL sitt landsmøte. I tillegg møtte Ingrid Sølberg, Bjørn Ove Hersdal og Tor-Petter Hågensen som deltakere av NTL sitt landsstyre, Bente Næss Holt som hovedkasserer, Astrid Lundanes som medlem av kontrollkomiteen, samt Renate Swensen og Lisa Granlund som forbundssekretærer. Flere av våre representanter var på talerstolen, vi frontet flere viktige områder i vedtektene, blant annet navnedebatten..

Publisert: 07.11.2022

NTL Skatt på landsmøte

NTL Landsmøte

Minner om at årets landsmøte er i gang og kan streames hver dag ut uken her: Video Playback - NTLs landsmøte 7. - 11. november 2022 (mymeet.no)
Landsmøtedokumenter finner du her: NTL Landsmøte

Konkurranse
NTLSkatt delegasjonen er på plass og deltar under landsmøte. Vil du vinne en landsmøtesekk fylt med NTL effekter? Legg igjen navnet på en eller flere av NTL Skatt sine delegater på Facebook eller send en e-post til ntlskatt@skatteetaten.no.

Publisert: 26.10.2022

Landsmøte 2022

I dagene 7.- 11. november 2022 arrangerer NTL landsmøte på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo. Landsmøterepresentantene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste landsmøte. 

Publisert: 28.09.2022

NTL Skatt støtter Bente Holt som hovedkasserer

Bente Holt bør fortsette. Om hun blir gjenvalgt som hovedkasserer i NTL får vi kvalitet, kontinuitet og kompetanse, oppsummerer leder Ingrid Sølberg i NTL Skatt. Les mer i frifagbevegelse her.

Publisert: 15.09.2022

Krevende situasjon i etaten

Onsdag uttalte Ingrid seg i Klassekampen. Her trekker hun blant annet frem de store utfordringene etaten står ovenfor..
«Ho meiner Skatteetaten treng mange nye årsverk for å gjere oppgåvene dei er sett til. – Vi treng fleire folk for å drive sakshandsaming og kontroll. Ikkje berre av skatt, men av meirverdiavgifta. Det er der pengane er. Så har vi utfordringar med kryptovaluta, utanlandseigedom og - formuar vi ikkje har heilt grepet på, seier ho» Les hele artikkelen her (bak betalingsmur).

Publisert: 09.09.2022

NTL Skatt ung i Brussel

Denne uken var over 52 «unge» NTLere samlet I Brussel. I programmet stod blant annet guidet omvisning på Europaparlamentet, NTL ved forbundsleder Kjersti, Styrende dokumenter med forbundssekretær Guro Vadstein, LO i Brussel samt lønnskrav og forhandlinger. Arbeidsutvalget er imponert over arbeidet og gjennomføring fra ungutvalget i NTL Skatt!

 

Publisert: 11.07.2022

Sommerhilsen

NTL Skatt sine avdelingsledere har i ukene 23 -25 vært ute og besøkt følgende lokasjoner:

Grålum, Helsfyr, Tromsø, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Drammen, Sandvika, Moss, Kristiansand, Askim, Stavanger og Bergen. Hovedtema for konferansene har vært tariff, internt arbeidsmarked, den nye normalen/arbeidsplasskonseptet.

 

Publisert: 31.05.2022

LO-Kongressen

Leder av NTL Skatt Ingrid har akkurat holdt innlegg på LO-kongressen. Her trakk hun frem viktigheten av å opprette en nasjonal skyløsning for offentlige virksomheter..


Publisert: 02.02.2022

Styret NTL Skatt

 

Leder

Ingrid Sølberg

ingrid.solbergsfk@skatteetaten.no

934 05 747

 

1. nestleder

Erling Broen

erling.broen@skatteetaten.no

926 83 556

 

2. nestleder

Erik Boberg Dibba

erikboberg.dibba@skatteetaten.no

469 50 794

 

Sekretær

Sonja Moltumyr

sonja.moltumyr@skatteetaten.no

924 09 374

 

Studieleder

Nina Fosshaug

nina.fosshaug@skatteetaten.no

412 20 629

 

Kasserer

Bjørn Ove Hersdal

bjorn.hersdal@skatteetaten.no

945 22 525

 

Styremedlem

Malin Hogstad

malin.hogstad@dfo.no

901 24 509

 

Styremedlem

Aurora Hagen

Aurora.Hagen@skatteetaten.no

955 20 536

 

Styremedlem/ungtillitsvalgt

Anette Eide

Anette.Eide@skatteetaten.no

954 39 926

 

1. vara

Ella Britt

EllaBritt.Strand@skatteetaten.no

940 39 243