Grønn

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Publisert: 23.04.2024

Milliondryss til utvalgte ansatte i Skatteetaten

Det er arbeidsgiverstyrt. Når siste tilbud fra arbeidsgiver er det som blir stående, har de bukta og begge endene, sier tillitsvalgte i Skatteetaten.

Publisert: 23.04.2024

Rådgivere ser kolleger få mer enn deg hvert år

Julie Mathilde Bjerkem Oksås tror ikke at NTL vil slutte å jobbe for å få rådgiverne inn på lønnsstige.

Publisert: 23.04.2024

Nå begynner lønnsoppgjøret i staten

Denne uken overleverte LO Stat tariffkravene sine til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Dermed er årets lønnsoppgjør for statsansatte i gang.

 

Publisert: 06.02.2024

Kjøpekraften må øke i 2024

Kjøpekraften må øke, krever statsansatte før lønnsoppgjøret

I år er det hovedtariffoppgjør i staten, og de tillitsvalgte i LO Stats forbund har store forventninger. Kjøpekraften må øke!
I opptakten mot årets lønnsoppgjør gjør tillitsvalgte landet rundt seg klare for å brette opp ermene for medlemmene.

Publisert: 18.01.2024

NTL Skatt og DFØ

NTL Skatt skiftet navn til NTL Skatt og DFØ fra den 18. januar 2024

Publisert: 21.12.2023

Staten bruker mindre penger på konsulenter

Utgiftene sank med 270 millioner i 2022. Erik Dibba i NTL Skatt bruker nye regler for å drøfte konsulentbruken i egen etat.
1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak strammet inn.

Statlig styring

Publisert: 27.11.2023

NTL krever skjerpet kontroll av utenlandske inntekter neste år

I høst kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Skatteetatens kontroll over utenlandsområdet. Leder i fagforeningen NTL Skatt, Erik Boberg Dibba krevde på LO Stats kartellkonferanse at regjeringen styrker budsjettet på kontrollområdet neste år.

Internasjonalt

Publisert: 20.10.2023

Offentlig ansatte fra hele verden samlet i Geneve

Verdens fagforeninger i offentlig sektor jobber mot mange av de samme målene. Denne uka (uke 42) var de samlet for å enes om dem.

Høringssvar

Publisert: 17.10.2023

NTL Skatt - høring i finanskomiteen om statsbudsjettet

NTL kom med et klart budskap til finanskomiteen: Skatteetaten trenger en økning i budsjettet for 2024. Jon-Atle Spilde (til høyre) fra NTL Skatt og Torstein Brechan fra NTL argumenterte for en økning på 100 millioner kroner til post 01, spesielt for å styrke førstelinjens bemanning.

 

Publisert: 25.09.2023

Ny ledelse i NTL Skatt

Representantskapsmøtet i NTL Skatt som ble avholdt 19.-21.september valgte nytt styre og ledelse i NTL Skatt for 2023-25. Tidligere 2. nestleder Erik Boberg Dibba ble valgt til ny leder for NTL Skatt. Han overtar for Ingrid Sølberg som hadde vært leder siden 2014..

Publisert: 05.05.2023

Høringer

Publisert: 05.05.2023

Mellomoppgjøret 2023

Som alle sikkert er kjent med ble LO Stat enig med arbeidsgiver rekordtidlig i år. Resultatet av årets oppgjør i staten ble en økonomisk ramme på 5,2%.....

Publisert: 21.04.2023

Skolering av ungtillitsvalgte i NTL Skatt

Som et ledd i NTL Skatts satsing på skolering for våre ungtillitsvalgte dro vi denne uken til Stockholm. Vi gjennomførte en super konferanse der hovedtemaene var:

Publisert: 20.04.2023

Et helhetlig skattesystem

Et helhetlig skattesystem NTL Skatt har avgitt en høringsuttalelse til NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. NOU’en inneholder forslag til endringer i eksisterende regelverk som vil kunne få konsekvenser for Skatteetaten de neste årene, og som helt sikkert vil skape omfattende faglig og politisk debatt

Publisert: 04.01.2023

LO Stats utdanningsstipend

Holder du på med utdanning og er organisert? Da kan du få støtte fra LO Stat. Hovedkriteriet er at du kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten eller en overenskomst i Spekter, og har minimum 1 års medlemskap.

Neste søknadsfrist for studieåret 2022/23 er 15.januar. Du kan lese mer om stipendiet på LO Stats sin nettside;

 

Publisert: 16.11.2022

Landsmøte 2022

I forrige uke var NTL Skatt representert med 16 delegater på NTL sitt landsmøte. I tillegg møtte Ingrid Sølberg, Bjørn Ove Hersdal og Tor-Petter Hågensen som deltakere av NTL sitt landsstyre, Bente Næss Holt som hovedkasserer, Astrid Lundanes som medlem av kontrollkomiteen, samt Renate Swensen og Lisa Granlund som forbundssekretærer. Flere av våre representanter var på talerstolen, vi frontet flere viktige områder i vedtektene, blant annet navnedebatten..

Publisert: 07.11.2022

NTL Skatt på landsmøte

NTL Landsmøte

Minner om at årets landsmøte er i gang og kan streames hver dag ut uken her: Video Playback - NTLs landsmøte 7. - 11. november 2022 (mymeet.no)
Landsmøtedokumenter finner du her: NTL Landsmøte

Konkurranse
NTLSkatt delegasjonen er på plass og deltar under landsmøte. Vil du vinne en landsmøtesekk fylt med NTL effekter? Legg igjen navnet på en eller flere av NTL Skatt sine delegater på Facebook eller send en e-post til ntlskatt@skatteetaten.no.

Publisert: 26.10.2022

Landsmøte 2022

I dagene 7.- 11. november 2022 arrangerer NTL landsmøte på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo. Landsmøterepresentantene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste landsmøte. 

Publisert: 28.09.2022

NTL Skatt støtter Bente Holt som hovedkasserer

Bente Holt bør fortsette. Om hun blir gjenvalgt som hovedkasserer i NTL får vi kvalitet, kontinuitet og kompetanse, oppsummerer leder Ingrid Sølberg i NTL Skatt. Les mer i frifagbevegelse her.

Publisert: 15.09.2022

Krevende situasjon i etaten

Onsdag uttalte Ingrid seg i Klassekampen. Her trekker hun blant annet frem de store utfordringene etaten står ovenfor..
«Ho meiner Skatteetaten treng mange nye årsverk for å gjere oppgåvene dei er sett til. – Vi treng fleire folk for å drive sakshandsaming og kontroll. Ikkje berre av skatt, men av meirverdiavgifta. Det er der pengane er. Så har vi utfordringar med kryptovaluta, utanlandseigedom og - formuar vi ikkje har heilt grepet på, seier ho» Les hele artikkelen her (bak betalingsmur).

Last inn neste 20